Josef Jambor

(29.10.1887 Pohledec - 17.9.1964 Tišnov), akademický malíř, čestný občan města Tišnova. Po absolvování reálky v Novém Městě na Moravě studoval na brněnské technice zeměměřičské inženýrství. V roce 1914 odešel na Akademii výtvarných umění. Později podnikl i studijní cesty do ciziny. Od roku 1931 se jeho trvalým domovem stal Tišnov a nejmilejší základnou umělecké práce domek na Blatinách. Jambor vyrostl ve velkého umělce, jehož doménou bylo realistické zobrazení Vysočiny. V roce 1962 byl oceněn titulem zasloužilý umělec, Tišnov mu čestné občanství udělil v r.1957. Obrazy z Jamborova odkazu městu Tišnovu jsou vystaveny v městské galerii, která je od roku 1966 umístěna v adaptovaném domě na Brněnské ul., kde umělec žil.

Datum vytvoření: 16.3.2015 / Datum změny: 16.3.2015