Junák - svaz skautů a skautek ČR

Skauting je parta kamarádů, kteří sdílí společné chvíle. Pomocí her, aktivit a nevšedních zážitků se snaží o rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. Každý týden probíhají dvouhodinové schůzky v menších družinách a během roku se pořádají i víkendové výpravy. Vrcholem činnosti je dvoutýdenní tábor v přírodě, kde se děti mohou zdokonalovat v praktických dovednostech pro život. Skautský program všestranně rozvíjí osobnost mladého člověka a je otevřen každému. Děti vede tým vedoucích, převážně dospělých, kteří absolvovali vzdělávací a kvalifikační kurzy.

Skauti v Tišnově fungují nepřetržitě od obnovení v roce 1990. Tišnovský skauting sdružuje dva tišnovské oddíly: dívčí a chlapecký, a dále oddíl z Doubravníka. Na začátku letošního roku tvořila členská základna 137 členů. Cílovou skupinou jsou primárně děti na prvním a druhém stupni základní školy. Novinkou bylo zpřístupnění programu pro předškolní děti. Při oddílech také funguje parta mladých lidí ve věku od 15 let, takzvaní roveři. Ti se vydávají na náročnější akce a celostátní setkání.

 

Adresa: 
Dřínova 1647
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
Marek Batelka: +420 775 377 752