Kapacity základních škol na Tišnovsku - současný stav a výhled, návrhy řešení

Ve středu 17.4.2019, tematicky v jídelně ZŠ Smíškova, se setkali starostové obcí a vedení základních škol z Tišnovska a řešili aktuální problematiku kapacit základních škol. V debatě byl shrnut současný stav, zejména letošní stav zápisů a počty přihlášených dětí. Důležitým sdělením na úvod bylo konstatování, že v letošním roce obě tišnovské základní školy pojmou všechny přihlášené děti.

Výhledem na další roky debata pokračovala. Byly prezentovány varianty možných řešení na rozšíření kapacit, včetně odhadu nákladů - od postavení nové školy (jakožto nejdražší varianty řešení) přes budování nástaveb až po varianty, které využívají stávající dostatečné kapacity škol v okolních obcích. V debatě se objevovala další podpůrná témata, jako jsou současná legislativa, odhady demografické křivky, návaznost na obecní strategické a koncepční dokumenty, včetně důležitého tématu podpory kvality vzdělávání z pohledu zřizovatele. Aktuální verze projednávaného materiálu je k nahlédnutí níže.

Jednání bude pokračovat dále v průběhu dubna a května, o dalších výsledcích budeme průběžně informovat.

 

 

 

Datum vytvoření: 24.4.2019 / Datum změny: 24.4.2019