Karel Fic

Karel Fic

Karel Fic se narodil v roce 1946 v patnáct kilometrů vzdáleném Drahoníně, ale většinu života prožil v Tišnově. Městu a jeho okolí věnoval podstatnou část své badatelské práce i volného času, kdy se aktivně zajímal o společenské dění, ať už historické či současné.

Jméno Karla Fice a jeho celoživotní vědecká práce budou vždy spojeny s dialektologickým oddělením Akademie věd České republiky. Tam nastoupil v roce 1969 po absolvování Filozofické fakulty na Masarykově univerzitě, kde studoval český jazyk a historii. Věnoval se především moravským dialektům a po celou dobu svého působení na akademickém pracovišti se podílel na zpracovávání Českého jazykového atlasu, stěžejního díla české bohemistiky. Zároveň byl i koordinátorem prací za českou stranu pro vytvoření Slovanského jazykového atlasu v mezinárodní spolupráci.

Jeho zaujetí pro moravská nářečí vyústilo v publikování mnoha popisů místních dialektů. Příspěvky s nářeční tematikou publikoval ve vlastivědných sbornících (např. Tišnovsko) a rovněž v domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících. Věnoval se i mluvě mladé generace ve městech, zkoumal ji na základě speciálního dotazníku.

Svoje vědomosti a zkušenosti předával dále mladším generacím, dlouhodobě totiž externě působil na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doktor Fic však dbal i na popularizaci. O probuzení širšího zájmu o naši mateřštinu se zasloužil zejména v 70. letech řadou jazykových zrcátek pro deník Rovnost. Souborně jsou obsažena v publikaci O češtině každodenní (Praha 1984). Spolupracoval i s Českým rozhlasem.

Fic nezapomínal ani na historii. Svůj historický, vlastivědný i jazykový zájem soustředil především na rodnou obec a rodný kraj. V roce 2003 vyšly podrobné Dějiny Drahonína s přehledem všech rodů. Ve spolupráci s Josefem Zacpalem vznikla také kniha Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří (1999), kde kromě souhrnných kapitol o přírodě, historii, životě a jazyce najdeme i lexikon obcí Tišnovska a abecední soupis nejvýznamnějších osobností daného regionu. Pověsti a příběhy z Tišnovska pak uspořádal v knize Z kraje od Pernštejna k Veveří (1995, 1996).

Doktor Karel Fic zemřel v roce 2005 po krátké a těžké nemoci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

autor: Aneta Nejezová

Datum vytvoření: 28.1.2014 / Datum změny: 31.3.2015