Ke stažení

Ke stažení

Informace o sběru a nakládání s osobními údaji GDPR_MAP_informace.pdf

Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol http://www.nuov.cz/ae/doporuceni-pro-zrizovatele-k-hodnoceni-skol

Reportáž Tišnovské televize o MAP - https://www.youtube.com/watch?v=2nnfH8zNafs

Článek o MAP http://tisnovskenoviny.cz/2017/05/03/4998/

Strategický plán pro město Tišnov 2014-2020 (z roku 2013)
(http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/strategicky-plan)

Strategie území správního obvodu ORP Tišnov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a infrastruktury
Dokument je zpracován na období 2014 až 2023  Verze duben/2015
(http://www.dsotisnovsko.cz/e_download.php?file=data/editor/32cs_1.pdf&or...)

SCLLD MAS Brána Vysočiny (http://www.masbranavysociny.cz/index.php/strategie-sclld)
SCLLD MAS Brána Brněnska (http://branabrnenska.cz/sclld-2/scllld-dokumenty/)
SCLLD MAS Zubří země (http://www.zubrizeme.cz/sclld-2014-2020/)
SCLLD MAS Boskovicko PLUS (http://www.masboskovickoplus.cz/strategie-2014-2020/ds-1012)

Koncepce v oblasti vzdělávání města Tišnova
http://www.tisnov.cz/sites/default/files/dokumenty/dokumenty_mesta/strat...

Dotazníkové šetření agregovaná data za celé ORP

Mateřské školy

Základní školy

 

Dotace

- Integrovaný regionální operační program (https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy)

- OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy)

- MŠMT (http://www.msmt.cz/dotacni-programy)

- Šablony do škol (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-...)

- Dokument Kvalitní škola (http://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/Obr%c3%a1zky%20ke%20%c4%8dl%c3%a...)