Klášter Porta coeli, Podhorácké muzeum

Předklášteří, Porta coeli 1001

Klášter Porta coeli, Podhorácké muzeum

Krátkou procházkou z Tišnova se dostanete k areálu kláštera Porta coeli (Brána nebes) v přilehlé obci Předklášteří. Ten patří k nejvýznamnějším stavebním památkám České republiky. V roce 1233 jej založila pro řeholi cisterciaček královna Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., která je zde pohřbena spolu se svým synem Přemyslem, markrabětem moravským. Bohatě zdobený gotický portál v západním průčelí je unikátní uměleckou prací svého druhu v celé střední Evropě. Mezi nejcennější stavební části kláštera patří kapitulní síň, přiléhající ke křížové chodbě na východní straně. Má křížové žebrové klenby na dvou pilířích a uchoval se v ní původní kamenný čtenářský pult. Kromě dobře udržovaného románsko-gotického jádra s unikátním portálem se zde zachovala řada dalších objektů, například barokní sýpka, bývalý pivovar, několik zahrad a části hradební zdi. V budově bývalého proboštství sídlí Podhorácké muzeum, které zajišťuje prohlídky kláštera.

V Podhoráckém muzeu mohou návštěvníci shlédnout stálou expozici s názvem "Dějiny a současnost kláštera Porta coeli". Další zajímavá expozice se věnuje měšťanskému obytnému interiéru z přelomu 19. a 20. století. Protiváhu k těmto výstavám tvoří nejstarší expozice „Paleontologie a mineralogický systém“, která byla v roce 1998 doplněna o regionální část „Minerály na Tišnovsku“.

Další informace naleznete na predklasteri.muzeumbrnenska.cz nebo na www.portacoeli.cz.

Otevřeno: celoročně

květen – září

muzeum:
úterý - neděle
9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00 hodin
Poslední vstup do muzea 30 minut před polední přestávkou a koncem provozní doby.
 

klášter:
úterý - sobota
vstup v 9:00; 10:00; 11:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00 hodin
neděle
vstup v 9:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00 hodin

říjen – duben

muzeum:
úterý - neděle
8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00 hodin
Poslední vstup do muzea 30 minut před polední přestávkou a koncem provozní doby.
 

klášter:
úterý - sobota
vstup v 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 13:00; 14:00; 15:00 hodin
neděle
vstup v 8:00; 9:00; 13:00; 14:00; 15:00 hodin

Možnost objednání skupinových prohlídek. V době svatebních obřadů se prohlídky kláštera nekonají.

Kontakt:

Tel: 549 213 933 nebo 549 412 293

E-mail: predklasteri@muzeumbrnenska.cz

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 21.8.2015