Klub českých turistů

Počátek organizované turistiky v Tišnově se datuje kolem roku 1920 a iniciátorem a hlavním organizátorem byl Eduard Herzlík. Vlastní odbor Klubu československých turistů (KČST) v Tišnově byl založen až v roce 1929. V 30. letech také vzniká jedna z nejpopulárnějších značených cest v okolí Tišnova a zasloužil se o ni tišnovský hoteliér i propagátor turistiky Antonín Franke. Jeho iniciativou a s podporou turistů byla v roce 1933 na vrchu Klucanina postavena dřevěná rozhledna.

Během 2. světové války byla činnost byla značně omezena. Z té doby pochází i turisty vybudovaný chodník po Květnici s výhledy na Tišnov. Po roce 1945 odbor obnovil svou činnost a byl začleněn do JTO Sokol. V roce 1953 došlo ke sjednocení tělovýchovy a v Tišnově vznikla jediná tělovýchovná organizace Tatran a dochází k rozvoji pěší a značkařské turistiky.

 Při obnovení činnosti Klubu českých turistů po roce 1989 se nástupnickou organizací po odboru turistiky stal samostatný Klub českých turistů Tišnov. Při svém založení měl jen 16 členů.

KČT Tišnov je nyní začleněn v rámci republikové organizace do Jihomoravské oblasti. V současné době má klub 37 členů, kteří provádí značkařskou turistiku, organizují a zúčastňují se dálkových pochodů, výletů a pochodů v okolí, pořádá cyklozájezdy (Německo, Rakousko, Francie, Holandsko ), a výlety pro lyžaře na běžkách po Vysočině. V létě také organizuje 2 turnusy pro děti na táboře v Brumově u Lomnice. Vždy 2. sobotu v říjnu pořádá klub nejvýznamnější akci pro veřejnost - dálkový a turistický pochod Tišnovská padesátka, jehož tradice byla založena už v roce 1971.

 

Adresa: 
Parolkova 1922
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601