Klub přátel fotografie

Kořeny Tišnovského Fotoklubu sahají až do roku 1973, kdy M.Loskot, který sdružoval zájemce o fotografování na Tišnovsku, založil fotokroužek pod patronací tišnovského požárního sboru. Rok na to již přechází jako Fotoklub pod Sdružený klub pracujících v Tišnově. Předsedou fotoklubu byl jmenován Josef Buček, který v této funkci působil až do roku 1989, kdy zájmová umělecká činnost postupně zanikala. Současně se založením fotoklubu byl vyhlášen i 1. ročník soutěžní fotovýstavy pod názvem Tišnov a Tišnováci, která měla u veřejnosti velký ohlas. K desátému výročí založení fotoklubu byla tato soutěž vyhlášena jako celostátní, pod názvem Krajina a krajinný detail, kterou obeslalo 174 autorů z celé republiky. Dlouholetá úspěšná činnost byla oceněna i otištěním článku a fotografií členů fotoklubu v časopise Československá fotografie pod názvem Tišnov desetiletý.

Novodobá historie fotoklubu se začala psát až s nástupem digitální fotografie, a to na odborné prezentaci, kterou zorganizoval Miroslav Pálka v dubnu 2004. Z tohoto setkání vznikl nynější Klub přátel fotografie Tišnov (KPFT). Významným mezníkem v novodobé historii KPFT se stala (9. 1. 2011) jeho registrace jako občanské sdružení "Klub přátel fotografie Tišnov o.s.“, jehož předsedou byl zvolen Milan Ferov.

Aktuální členskou základnu tvoří: Adamec, Beneš, Buček J., Buček M., Bučková, Bortlík, Ferov, Jedlička, Kabeš, Kallábová, Maruška, Nahodil, Ošmerová, Sítora, Smékal A.,  Smékal P., Výleta a Zavadil s podporou a přízní dalších přátel fotografie z Tišnova a blízkého okolí.

Vedle řady výstav (restaurace Pod Klucaninou, Galerie Diana, Libušina galerie, Jamborova galerie a další) se KPFT pravidelně účastní také nejrůznějších fotografických soutěží (Fotofestival Moravská Třebová, Ratibořický mapový okruh, Bystřické zrcadlení, Lomnický objektiv).

 

Telefon: 
Milan Ferov: 602 854 773