Klucanina

Klucanina

Proti Květnici, na východní straně Tišnova, se zvedá zalesněná Klucanina (415 m), která má rovněž zajímavou přírodu. Ve své severozápadní části je tento kopec budovaný migmatity, rulami a svory. V úzkém pruhu sem na úpatí zasahují i vápence, ve kterých jsou pravděpodobně menší podzemní prostory. Napovídá tomu skutečnost, že se zde ztrácí voda drobného periodického potůčku. Převážná část Klucaniny je budována permskými načervenalými arkózami a pískovci, tedy horninami, které se jako stavební kámen často uplatňovaly ve zdivu starých tišnovských staveb. Zejména jižní úpatí je překryto mohutnými vrstvami spraše, která zde byla zpracovávána ve třech cihelnách. Začátkem 20.století zde byly ve spraši nalezeny kosti pravěkých zvířat – mamuta, nosoržce, koně aj.

Kromě uměle zavedených borových a smrkových porostů jsou na Klucanině roztroušeny i porosty původních dřevin – dubu a buku. Zejména Bukové zmoly – staré bučiny na svazích hlubokých žlebů ve sprašových překryvech v jihovýchodní části – jsou zajímavým biotopem, působícím tajemně.

Na Klucanině rostou i některé vzácné rostliny, které na botanicky proslulé Květnici chybějí. Jsou to například v posledních exemplářích se vyskytující střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), poněkud hojnější jsou zde dosud medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), hvězdnice chumní (Aster amellus), violka divotvárná (Viola mirabilis), růže galská (Rosa gallica) aj. Nápadným ptákem Klucaniny je datel černý (Dryocopus martius), jehož táhlé pronikavé vábení bývá slyšet až v Tišnově. V jeho opuštěných hnízdních dutinách ve starých bucích hnízdívá vzácný holub doupňák (Columba oenas). Kromě srnčí zvěře se v posledních letech více méně trvale drží na Klucanině i zvěř černá.

Od podzimu r. 2003 je na nižším vrcholu Klucaniny (401 m) přístupná nová rozhledna, vybudovaná na místě staré ze 30.let minulého století. Je z ní velmi pěkný, téměř kruhový rozhled nejen na Tišnov, ale i na vzdálené kopce. Působivý je zejména pohled severními směry, kde se kolem údolního zářezu Svratky rozkládá malebná Sýkořská hornatina (okrajová část Českomoravské vrchoviny) s nejvyšším kopcem Tišnovska Sýkořem (704 m).

Směrek k rozhledně vede i velmi atraktivní naučná stezka pro nejmenší děti, která hravým způsobem seznamuje se základními druhy stromů, keřů a živočichů. I Klucanina tedy rozhodně stojí za návštěvu.

 

Autor textu: Doc. Ing. Jan Lacina, Csc.

Datum vytvoření: 3.2.2014 / Datum změny: 24.8.2015