Komise pro sociálně právní ochranu dětí

na základě § 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Předseda Mgr. Michal Kudláček, DiS. zaměstnanec MěÚ Tišnov, vedoucí sociálního odboru,
michal.kudlacek@tisnov.cz
Tajemnice Petra Zemanová, DiS. zaměstnanec MěÚ Tišnov,
petra.zemanova@tisnov.cz
Členové npor. Bc. Marek Wágner velitel OO PČR Tišnov
oopti@mvcr.cz
Mgr. Richard Mašek, DiS. vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov oblastní charity Tišnov,
nizkoprah@tisnov.charita.cz
Mgr. Soňa Kappelová psycholožka
Mgr. Radka Wágnerová, DiS. zaměstnanec MěÚ Tišnov, kurátorka pro mládež,
radka.wagnerova@tisnov.cz

 

Datum vytvoření: 28.5.2014 / Datum změny: 21.8.2019