Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun

Upozorňujeme občany na možnost podání žádosti o kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc Kč. Žádosti se podávají u místně příslušného finančního úřadu, a to e-mailem, poštou, datovou schránkou či osobně. Podrobné informace a návod na vyplnění a odeslání žádosti o kompenzační bonus naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055,

resp. https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072.

 

Datum vytvoření: 15.4.2020 / Datum změny: 15.4.2020