Končí rok 2019 a končí i Projekt Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově

Město Tišnov získalo v průběhu let 2018 a 2019 necelé 4 mil.Kč na realizaci téměř dvouletého projektu s názvem Profesionalizace Městského úřadu Tišnov, který byl z 95 % financovaný Evropskou Unii z Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu bylo vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Tišnov se záměrem profesionalizovat lidské zdroje, zvýšit kvalitu fungování vnitřního chodu úřadu a v neposlední řadě vytvořit strategický dokument města.

Spolu se širokou veřejností a za pomoci firmy GaREP, spol. s.r.o. jsme vytvořili dokument města s názvem Strategický plán města Tišnova pro období 2021 – 2025 a společnost ATACHE s.r.o. – institut komplexního vzdělávání a služeb pro nás zajistila 53 velmi kvalitních odborných školení. Celkem jsme do vzdělávání zapojili 93 zaměstnanců úřadu. Tímto projektem jsme uspořili nemalé finanční prostředky města, jelikož vzdělávání úředníků je přímo povinností ze zákona.

Projekt byl všemi účastníky velmi kladně hodnocen, dostalo se k nám do Tišnova mnoho vynikajících lektorů a navíc jsme měli možnost v rámci tohoto projektu realizovat i teambuildingové aktivity v praxi, kdy došlo k propojení kolektivu a k pozitivní atmosféře v rámci úřadu.

 

Za realizační tým projektu

Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Datum vytvoření: 16.12.2019 / Datum změny: 20.12.2019