Kontakt

Realizační tým

Realizační tým poskytuje řídícímu výboru informační, odbornou, manažerskou, organizační a technickou podporu. Úkolem a odpovědností realizačního týmu je řídit a organizovat realizaci projektu pro dosažení a naplnění jeho předmětu, cílů a záměrů.

 

Složení realizačního týmu:

Mgr. Silvie Pýchová, výkonná ředitelka SKAV, programová manažerka EDUin

RNDr. Mgr.  Břetislav Svozil, Ph.D., manažer Open schoolspace

Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice

Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D., Mendelova univerzita  v Brně

Mgr. Monika Votava Mandelíčková, Ph.D., koordinátorka Laboratorní školy Labyrinth v Brně

Mgr. Monika Tannenbergerová , Ph.D., Liga lidských práv, Masarykova univerzita v Brně - t.č. rodičovská dovolená

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D., Masarykova univerzita Brno

 

 

Složení administrativního týmu:

Projektový manažer - PhDr. Libuše Beranová; tel.: 777 706 722

Finanční manažer - Martina Štouračová; tel.: 605 448 959

Administrátor projektu - Vladimíra Chadimová; tel.: 605 224 662

Koordinátor projektu - Mgr. Petra Šnepfenbergová; 605 226 263

Asistent koordinátora - Ing. Jana Zorníková

Mzdové a účetní záležitosti - Finanční odbor města Tišnova (Ing. Petra Jůzová, Jitka Halamová, DiS., Hana Marvanová, Iva Maloňová, DiS)

Asistentka projektové manažerky - Ing. Daria Švecová