Kontakty


Kde najdu pracoviště orgánu sociálně - právní ochrany dětí? Pod jakého pracovníka spadá můj případ a jak jej mohu kontaktovat?

 


 

 

Pracoviště orgánu sociálně - právní ochrany dětí Městského úřadu Tišnov (dále jen OSPOD MěÚ Tišnov) sídlí v rohové budově Městského úřadu Tišnov č.p. 346 (budova nad poliklinikou), 1. patro.

 

Korespondenční adresa:

 

Městský úřad Tišnov

Orgán sociálně - právní ochrany dětí

nám. Míru 111

pracoviště nám. Míru 346

666 19

 

E-mail: epodatelna@tisnov.cz, elektronická podatelna

Telefon (spojovatelka):  549 439 711 GSM (T-Mobile):  776 586 408, 776 850 544 (dovoláte se ke spojovatelce)  

Úřední hodiny: Po, St:  7.00 - 17.00, Pá 7.00 - 12.00 Provozní doba podatelny: Po, St: 7.00 - 17:00, Út, Čt: 7.00 - 15.00, Pá: 7.00 - 14.00

Identifikátor datové schránky: qzjbhat

 


Pod jakého pracovníka spadá můj případ a jaký je na něj kontakt?


 

Eva Janásová,

tel. 549 439 745, mobil: 730 542 779

e-mail: eva.janasova@tisnov.cz, kancelář č. 216,  zástupce vedoucího pro agendu sociálně - právní ochrany dětí, sociální pracovnice –

Děti a rodiče dle trvalého pobytu dětí v obcích správního obvodu: Hradčany, Úsuší, Čížky, Vohančice, Nelepeč – Žernůvka, Předklášteří, Bukovice, Hluboké Dvory, Rašov, Zhoř, Železné, Březina, Heroltice, Lomnice, Brusná, Řepka, Veselí, Lomnička, Šerkovice, Synalov, Strhaře, Žleby.

Děti s trvalým pobytem v městě Tišnově začínající příjmením na písmeno: Č, K, O, P, Q, R, Ř, U, X, Y, Z, Ž.

 

 

Petra Zemanová, DiS.,

tel. 549 439 744, mobil: 730 542 781

e-mail: petra.zemanova@tisnov.cz, kancelář. č. 218a, sociální pracovnice orgánu sociálně - právní ochrany dětí -

Děti a rodiče dle trvalého pobytu dětí v obcích správního obvodu: Drásov, Všechovice, Skalička, Malhostovice, Maršov, Nuzířov, Nedvědice, Perštejn, Běleč, Křeptov, Borač, Podolí, Černvír, Doubravník, Křízovice, Ochoz u Tišnova, Štěpánovice, Perštejnské Jestřabí, Husle, Jilmoví, Maňová, Kaly, Zahrada, Olší, Klokočí, Litava, Rakové, Drahonín, Brumov, Osiky, Rohozec, Unín, Žďárec, Ostrov, Víckov.

Děti s trvalým pobytem v městě Tišnově začínající příjmením na písmeno: A,B, C, D, L,  S, Š, T, Ť .

 

Bc. Lenka Šprochová,

tel. 549 439 743, mobil: 730 542 778

e-mail: lenka.sprochova@tisnov.cz, kancelář č. 219, sociální pracovnice orgánu sociálně - právní ochrany dětí -

Děti a rodiče dle trvalého pobytu dětí v obcích správního obvodu: Sentice, Borovník, Katov, Křižínkov, Kuřimské Jestřabí, Blahoňov, Lubné, Níhov, Řikonín, Újezd u Tišnova, Vratislávka, Braníškov, Deblín, Dolní Loučky, Střemchoví, Horní Loučky, Kuřimská Nová Ves, Prosatín, Rojetín, Svatoslav, Lažánky, Tišnovská Nová Ves, Skryje, Boudy.

Děti s trvalým pobytem v městě Tišnově začínající příjmením na písmeno:  E, F, G, H, CH, I, J, M, N, V, W.

 

Magdaléna Urbánková, DiS.

tel. 549 439 746, mobil: 730 542 780

e-mail: magdalena.urbankova@tisnov.cz, kancelář č. 215, sociální pracovnice orgánu sociálně - právní ochrany dětí - specialista náhradní rodinné péče.

Žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče (pěstounská péče, osvojení, pěstounská péče na přechodnou dobu) s trvalým pobytem v městě Tišnově a obcích správního obvodu města Tišnova.

 

Mgr. Radka Wágnerová, DiS.

tel. 549 439 747, mobil: 777 357 781

e-mail: radka.wagnerova@tisnov.cz, kancelář č. 218b, sociální pracovnice

Vykonává agendu kurátora pro mládež OSPOD MěÚ Tišnov pro území všech obcí správního obvodu ORP Tišnov včetně města Tišnova a jeho místních částí.

 

Mgr. Michal Kudláček, DiS.,

tel. 549 439 721, mobil: 777 357 780

e-mail: michal.kudlacek@tisnov.cz, kancelář č. 217, vedoucí odboru, sociální pracovník

V rámci přímé práce agendy OSPOD vykonává funkci opatrovníka v řízení o schválení právního úkonu za nezletilé dítě, výkonu opatrovníka dítěte v trestním řízení, uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, organizace vzdělávacích akcí pro pěstouny, agendu nahlížení do spisu nezletilých dětí ze strany oprávněných osob, zajištění zástupu na úseku OSPOD MěÚ Tišnov úseku péče o dítě a kurátora pro mládež, vedení vybraných spisů dle potřeby.

 

 

„Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov“ reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00068, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

 

 

Datum vytvoření: 3.12.2014 / Datum změny: 5.5.2021