Kontakty a užitečné odkazy

Sociální služby sídlící na Tišnovsku a poskytující své služby občanům Tišnovska


 

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Tišnov, Králova 1742, 666 01

 

Pečovatelská služba

 

https://www.css-tisnov.cz/


Pečovatelská služba je terénní sociální služba, určená pro lidi, kteří z důvodu věku či zdravotního postižení potřebují pomoc např. s mytím a koupáním, oblékáním, přemísťováním, pohybem, zajištěním chodu domácnosti aj. Pečovatelská služba je určená i pro rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba podporuje život doma, pomáhá pečujícím osobám (rodina, blízké osoby). Cílem pečovatelské služby je umožnit využívání běžně dostupných veřejných služeb a zůstat doma mezi blízkými ve svém okolí. Služba působí v městě Tišnově a okolí. Služba je poskytována v bytech domu s pečovatelskou službou i v domácnostech mimo dům s pečovatelskou službou.

 

 

Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 117, 666 01

 

Pečovatelská služba

 

https://tisnov.charita.cz/


Pečovatelská služba je terénní sociální služba, určená pro lidi, kteří z důvodu věku či zdravotního postižení potřebují pomoc např. s mytím a koupáním, oblékáním, přemísťováním, pohybem, zajištěním chodu domácnosti aj. Pečovatelská služba je určená i pro rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba podporuje život doma, pomáhá pečujícím osobám (rodina, blízké osoby). Cílem pečovatelské služby je umožnit využívání běžně dostupných veřejných služeb a zůstat doma mezi blízkými ve svém okolí. Služba působí ve všech obcích na Tišnovsku a na Kuřimsku.

 

 

Odlehčovací služba

(terénní = v domácnosti klienta)

 

https://tisnov.charita.cz/

 

Odlehčovací služba pro cílovou skupinu seniorů a osob s e zdravotním postižením umožňuje pečujícím osobám čas na oddych, rekonvalescenci nebo vyřizování osobních záležitostí tím, že zajistí péči o osoby, která pomoc potřebuje. Je poskytována v domácnostech klientů za účelem dočasného odpočinku pečující osoby. Služba působí ve všech obcích na Tišnovsku a na Kuřimsku.

 

 

Klub Čas Tišnov

(nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)

 

https://tisnov.charita.cz/

 

Posláním služby je poskytnout v Tišnově a Lomnici mladým ve věku od 9 do 26 let, kteří se ocitli v konfliktní společenské situaci, zažívají obtížnou životní událost nebo omezující životní podmínky, odbornou pomoc, podporu a zázemí, přispět k jejich osobnímu rozvoji a pomáhat jim.

 

 

Chráněné bydlení Skryje

 

https://tisnov.charita.cz/

 

Služba chráněného bydlení zajišťuje pobyt osobám s mentálním postižením v podmínkách, které se svou podobou přibližují bydlení běžné společnosti, tj. v domech či bytech v běžné zástavbě. Cílem služby je podpora v samostatnosti a dovedností např. při oblékání, umývání, přípravy jídla, chodu domácnosti, využívání běžných veřejných služeb aj.

 

 

Sociální rehabilitace Skryje

 

https://tisnov.charita.cz/

 

Sociální rehabilitace je poskytována osobám s mentálním postižením a je zaměřena na rozvoj a udržení schopností a dovedností uživatelů, usiluje o zvýšení samostatnosti a soběstačnosti těchto osob a o rozvoj dovedností potřebných pro samostatný život a život odpovídající jejich věku. Tomu odpovídá přístup pracovníků služby a nabízené sociálně terapeutické a aktivizační činnosti.

 

 

Poradna Porta

(odborné sociální poradenství)

 

https://tisnov.charita.cz/

 

Služba odborného sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich situace a umí nepříznivou situaci odborně řešit. Posláním služby je poskytnout informace a podporu lidem, kteří se ocitli tíživé život­ní situaci, nebo kterým tato situace bezprostředně hrozí a neumějí nebo nemohou ji ře­šit vlastními silami, a prostřednictvím služby zvyšovat právní vědomí, samostatnost, znalosti a dovednosti uživatelů. Kromě sociálního poradenství je součástí služby i právní poradenství.

 

 

Senior Sen, s.r.o., Deblín 300, 664 75

 

Pečovatelská služba Deblín

 

http://www.seniorsen.cz/

 

Pečovatelská služba je terénní sociální služba, určená pro lidi, kteří z důvodu věku či zdravotního postižení potřebují pomoc např. s mytím a koupáním, oblékáním, přemísťováním, pohybem, zajištěním chodu domácnosti aj. Pečovatelská služba je určená i pro rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba podporuje život doma, pomáhá pečujícím osobám (rodina, blízké osoby). Cílem pečovatelské služby je umožnit využívání běžně dostupných veřejných služeb a zůstat doma mezi blízkými ve svém okolí.

 

 

Chráněné bydlení Deblín

 

http://www.seniorsen.cz/

 

Služba chráněného bydlení zajišťuje pobyt osobám se zdravotním postižením, mentální retardací a chronickým duševním onemocněním a je poskytována v domácnostech, které se svou podobou přibližují bydlení běžné společnosti, tj. v bytových jednotkách v rámci bytového domu. Cílem služby je podpora v samostatnosti a dovedností např. při oblékání, umývání, přípravy jídla, chodu domácnosti, využívání běžných veřejných služeb aj.

 

 

Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace

Předklášteří, Šikulova 1438, 666 02

 

Domov pro seniory Předklášteří

 

http://www.domovpredklasteri.cz/

 

Domovy pro seniory jsou určeny lidem, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu potřebují vysokou mírou podpory a pomoci jiné osoby, a již nemohou zůstat doma za pomoci svých blízkých či jiných dostupných služeb.

 

Domov se zvláštním režimem Předklášteří

 

http://www.domovpredklasteri.cz/

 

Domov se zvláštním režimem je určen osobám, které potřebují podporu a pomoc z důvodu  onemocnění stařeckou, Alzheimerovou a jinou demencí a již nemohou zůstat doma za pomoci svých blízkých či jiných dostupných služeb.

 

 

Domov sv. Alžběty, Nelepeč-Žernůvka 12, Žernůvka, 666 01 Nelepeč-Žernůvka

 

Domov sv. Alžběty

 

http://www.dosa.cz/

 

Domovy pro seniory jsou určeny lidem, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu potřebují vysokou mírou podpory a pomoci jiné osoby, a již nemohou zůstat doma za pomoci svých blízkých či jiných dostupných služeb.

 

 

Terénní a ambulantní  sociální služby se sídlem mimo Tišnovsko, které dojíždějí za občany obcí na Tišnovsku nebo za nimi občané z Tišnovska dojíždějí do ambulancí v Brně


 

SPONDEA, z.ú. 

Sýpka 1351/25
Černá Pole
61300 Brno
 

Intervenční centrum

 

https://www.ic-brno.cz/

 

Cílem služby je pomoc obětem domácího násilí, ale i dalším osobám, které jsou domácímu násilí přítomny. Intervenční centrum Brno poskytuje odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým nebo již vystaveným domácímu násilí a nebezpečnému pronásledování. Služba je určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které podporují ohroženou osobu a její děti v řešení situace domácího násilí.

 

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

Uzbecká 572/32
Bohunice
62500 Brno
 

Raná péče

 

https://www.ranapece.cz/brno/


Služba je určena pro rodiny, které vychovávají dítě se zrakovým či zrakovým a kombinovaným postižením ve věku 0- 7 let. Rodinám nabízí podporu rodiny a podporu vývoje dítěte, vč. zrakové stimulace. Služba je terénní, poskytována na celém území Jihomoravského kraje včetně Tišnovska.

 

 

Občanské sdružení LOGO z.s.

Vsetínská 527/20
Štýřice
63900 Brno
 

 

Raná péče

 

http://www.oslogo.cz/


Raná péče je zajišťována převážně speciálními pedagogy - logopedy, kteří podporují rozvoj komunikačních dovedností dětí a dojíždějí za klienty přímo do jejich domácího prostředí. Organizujeme také terapeutické pobyty a jiné akce pro rodiny s dětmi s poruchami komunikace.

 

Práh jižní Morava, z.ú.
Tuřanská 12, 620 00 Brno

 

Sociální rehabilitace       

(terénní tým Brno - venkov)

 

http://www.prah-brno.cz/kontakty

 

Sociální rehabilitace podporuje lidi s duševním onemocněním v jejich zotavení, pomáhá jim v krizi, podporuje je ve stabilizaci zdravotního stavu, pomáhá jim sehnat práci, bydlení, mít přátele a podporuje je v komunikaci s rodinou. Služba se poskytuje hlavně v běžném prostředí klienta.

 

DOTYK II, o.p.s.                            

Vídeňská 11/127
Přízřenice
61900 Brno
 

Raná péče

 

https://dotyk2.cz/o-rane-peci


Ranou péči pro děti s autismem nabízíme s využitím metodiky SCERTS, která je zaměřena na podporu celé rodiny včetně kompetencí rodičů. Službu poskytuje psycholožka, speciální a sociální pedagožky, které se dobře orientují v problematice PAS. Vnímáme, že co se v rané péči zanedbá, se nikdy nedožene.

 

Sociální rehabilitace

 

https://dotyk2.cz/o-socialni-rehabilitaci
 


V sociální rehabilitaci využíváme hlavně vlastní metody práce „Zvedání hlavy“ a „Návrat do života životem“. Službu pro nemocné schizofrenií poskytuje psycholožka, speciální a sociální pedagogové a pracovníci, kteří si nemoc prožili. Snažíme se vnímat potřeby klientů, rozumět jim a naplňovat je.

 

 

Paspoint, z.ú.                                                                            

Anenská 10/10
Staré Brno
60200 Brno
 

Osobní asistence

 

https://www.paspoint.cz/all-project-list/sluzby/osobni-asistence/


Posláním služby je umožnit klientům s PAS setrvat v jejich přirozeném prostředí, pomáhat při činnostech, které nemohou z důvodu své diagnózy vykonávat samostatně, kompenzovat komunikační nedostaky, rozvíjet sociální dovednosti či zpřístupnít běžné prostředí, které mají vrstevníci běžně k dispozici.

 

Sociální rehabilitace

 

https://www.paspoint.cz/all-project-list/sluzby/socialni-rehabilitace/
 


Cílem služby sociální rehabilitace Paspoint, z.ú. je posílení schopností a dovedností mládeže a dospělých s PAS potřebných pro dosažení samostatného a nezávislého života. A to např. v oblastech sebeobsluhy, vztahů, sociálního prostředí, komunikace, zaměstnání či vyjednávání s různými subjekty.

 

 

Společnost Podané ruce o.p.s.

Renneská třída 414/36

Štýřice, 63900 Brno

 

Terénní programy

 

https://podaneruce.cz/centra-sluzby/terenni-programy-v-brne/

 

Služba poskytuje kontaktní a poradenské služby uživatelům návykových látek a jejich blízkým ve městě Brně a přilehlých obcích v jejich přirozeném prostředí. Je primárně zaměřena na minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů spojených s užíváním návykových látek

 

Dále občané Tišnovska využívají následující sociální služby v oblasti manželského a rodinného poradenství a krizové pomoci dětem a mladistvým, která jsou zřizována Centrem sociálních služeb Brno a využívána v rámci interdisciplinárního přístupu Okresním soudem Brno – venkov:

 

MRP Bethesda
MRP Táborská
MRP Buzkova
MRP Minská
MRP Bratislavská
Mediační centrum
Krizové centrum pro děti a dospívající 

 

Veškeré kontakty na tato poradenská pracoviště jsou dostupné na adrese: https://www.css.brno.cz/

 

DALŠÍ SLUŽBY SÍDLÍCÍ NA TIŠNOVSKU, KTERÉ SOUVISEJÍ SE SOCIÁLNÍMI A ZDRAVOTNÍMI POTŘEBAMI


 

Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 117, 666 01

 

Domácí hospic Porta Vitae

 

https://tisnov.charita.cz/nase-sluzby/domaci-hospic/

 

Poskytujeme důstojnou péči nevyléčitelně nemocným v závěru jejich života. Multidisciplinární tým, jehož služby jsou dostupné 24 hodin denně, navštěvuje nemocné
a jejich rodiny v přirozeném prostředí domova. Cílem naší služby je zlepšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných a podpořit blízkou rodinu v samotné péči.

 

 

Domácí zdravotní péče

(ošetřovatelská péče, home care)

 

https://tisnov.charita.cz/nase-sluzby/domaci-zdravotni-pece/

 

Domácí zdravotní péče je formou zdravotní péče v domácím prostředí. Zdravotní sestry poskytují odbornou zdravotní péči pacientům s dlouhodobým i s akutním onemocněním, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje navštěvovat praktického lékaře.

 

Půjčovna pomůcek

 

https://tisnov.charita.cz/nase-sluzby/pujcovna-pomucek/

 

Poskytuje k zapůjčení pomůcky pro seniory, lidi po úrazech, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocné nebo pro lidi v rekonvalescenci.

 

 

Charitní záchranná síť

 

https://tisnov.charita.cz/nase-sluzby/charitni-zachranna-sit/

 

Pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života. Charitní záchranná síť je tu pro každého, na jehož potřeby nereaguje systém stávajících sociálních služeb ani jiných institucí.

 

 

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Tišnov, Králova 1742, 666 01

 

Dům s pečovatelskou službou (Penzion)

 

https://www.css-tisnov.cz/ubytovani

 

Malometrážní byty pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby, avšak jejich zdravotní stav nevyžaduje 24hodinovou péči domova pro seniory či domova se zvláštním režimem.

 

 

Volný čas seniorů

 

https://www.css-tisnov.cz/akce

 

Pravidelné i jednorázové akce v oblasti společenského vyžití, kulturních a sportovních akcí, výlety, přednášky, semináře určené pro obyvatele domu s pečovatelskou službou, občany města Tišnova ostatních obcí

 

 

Jana Novotná

Zdravotnické potřeby

 

https://mapy.cz/zakladni?source=firm&id=678547&x=16.422935&y=49.348427&z=15

 

Prodejna základních zdravotních a hygienických pomůcek pro péči o seniory v městě Tišnově.

 


 

Specializované provozovny na prodej rehabilitačních a kompenzačních pomůcek se nacházejí v městě Brně. Na tomto místě uvádíme provozovny, se kterými má Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov opakovanou dobrou zkušenost. Existuje samozřejmě mnohem více podobně zaměřených firem.

 

ORTOSERVIS

Prodejna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

https://ortoservis.cz/

Prodejna a servisní středisko Brno – Žabovřesky, Minská 100, 616 00 (30 min cesty automobilem z Tišnova)

Zboží je možné objednávat standardně i přes e-shop

 

Pokud potřebujete zakoupit repasované polohovací lůžko a související vybavení, např. matrace, polohovací stolky, madla atd. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Tišnov má dobrou zkušenost s firmou:

 

KV-POSTELE

Tovární 223, 357 35 Chodov u Karlových Varů

Prodej zdravotních polohovacích lůžek s příslušenstvím s působností a dovozem po celé ČR a širokým výběrem

https://kv-postele.cz/kontakt/