Kontakty a užitečné odkazy

UŽITEČNÉ ODKAZY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ OBČANŮM SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV

Úvodní poznámka: Následující sociální služby působí v městě Tišnově a obcích jeho správního obvodu. Jedná se o služby, které mají přímo sídlo v regionu nebo jde o služby, které sídlí mimo region, avšak v rámci svojí terénní činnosti do našeho regionu dojíždějí. Na této stránce jsou uvedeny sociální služby evidované k červnu 2012 a zanesené do Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov 2013 - 2014. Ve všech případech se jedná o sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální služby sídlící na území ORP Tišnov
Poskytovatel/sídlo Registrovaná sociální služba působící ve SO ORP Tišnov Cílová skupina Webové stránky
Centrum sociálních služeb Tišnov, Králova 1742 (příspěvková organizace města Tišnova) Pečovatelská služba Osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením,osoby se zrakovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři www.css.tisnov.cz
Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Osoby se zdravotním postižením a senioři 
Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Černá Pole, 602 00 Brno (Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 117) Pečovatelská služba Osoby s chronickým onemocněním ,osoby se zdravotním postižením, senioři, Věková kategorie klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) www.tisnov.charita.cz
Odlehčovací služba Osoby s chronickým onemocněním, senioři, Věková kategorie klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
Klub Čas (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy; osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; etnické menšiny
Chráněné bydlení Skryje Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, Věková kategorie klientů:služba je poskytována osobám od 18 let 
Sociální rehabilitace Skryje Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením,  Věková kategorie klientů: služba je poskytována osobám od 18 let  
Poradna Porta (odborné sociální poradenství)
Oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti; osoby bez přístřeší, osoby s chronickým onemocněním; osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách;osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; rodiny s dítětem/dětmi; senioři
Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice Pečovatelská služba Senioři, rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým postižením; Věková kategorie klientů:
děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního věku (1 - 6 let), dospělí (27 – 64 let),  mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
www.lomnice.cz
Domov pro seniory Předklášteří, Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří, (příspěvková organizace Jihomoravského kraje) Domov pro seniory Senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, v nepříznivé sociální situaci, se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, s omezenou schopností sebeobsluhy zejména z důvodu věku, kteří potřebují trvalou pomoc jiné osoby a nemohou zůstat v přirozeném prostředí. www.domovpredklasteri.cz
Domov se zvláštním režimem Senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, trpící stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence, v nepříznivé sociální situaci, se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, s omezenou schopností sebeobsluhy, kteří potřebují trvalou pomoc jiné osoby a nemohou zůstat v přirozeném prostředí.
Domov sv. Alžběty, Žernůvka 12, 666 01 Nelepeč-Žernůvka  Domov pro seniory Senioři, kteří dosáhli věku 65 let, v nepříznivé sociální situaci, se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, s omezenou schopností sebeobsluhy zejména z důvodu věku, kteří potřebují trvalou pomoc jiné osoby a nemohou zůstat v přirozeném prostředí. www.dosa.cz
Sociální služby pracující v terénu na území ORP Tišnov (sídlo mimo region)
Poskytovatel/sídlo Registrovaná sociální služba působící ve SO ORP Tišnov Cílová skupina Webové stránky
IQ Roma servis, o.s. , Cejl 49/Hybešova 41, 602 00 Brno Terénní programy Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo osoby, které jsou způsobem tohoto života ohroženy, rodiny s dětmi, etnické menšiny www.iqrs.cz
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. , Hábova 1571/22, Stodůlky, 155 00 Praha; Středisko rané péče Tamtam Olomouc, Jungmannova 25, 772 00 Raná péče Osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi www.tamtam-olomouc.cz
Společnost pro ranou péči, o.s.
Klimentská 2
110 00 Praha 1,  Středisko rané péče SPRP Brno, Nrudova 7, 602 00 Brno
Raná péče Osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením,  rodiny s dětmi - rodiny s dítětem se zrakovým postižením ve věku 0 - 4 roky, rodiny s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku 0 - 7 let www.ranapece.cz
Slezská diakonie
Na Nivách 7
737 01 Český Těšín, Poradna rané péče DOREA, Kamenná 195/21, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno 39
Raná péče Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, Věková kategorie klientů: do 7 let www.dorea.cz
PERSEFONA o.s., Jiráskova 8, Brno, 602 00 Odborné sociální poradenství Oběti domácího násilí, oběti trestných činů www.persefona.cz
DOTYK II, o.p.s., Bohunická 2010/29, Horní Heršpice, 619 00 Brno Raná péče Osoby se zdravotním postižením - děti s poruchami autistického spektra do 7 let věku  www.dotyk2.cz
Sociální rehabilitace Osoby s psychotickými nebo afektivními poruchami, Věková kategorie klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let)
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o.s., Fügnerova 457/30, Černá Pole, 613 00 Brno Osobní asistence Osoby se zdravotním postižením - osoby s poruchou autistického spektra, věková kategorie služby 1 - 64 let www.apla-jm.cz

 

oskytovatel

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o.s., Fügnerova 457/30, Černá Pole, 613 00 Brno 

Sociální služba

osobní asistence (terénní forma) 

Cílová skupina

 

Osobní asistence je služba poskytována dětem a dospělým s poruchou autistického spektra (PAS) nebo Downovým syndromem (DS), kteří mají hlášený trvalý nebo přechodný pobyt v Jihomoravském kraji nebo navštěvují sociální či školské zařízení v Jihomoravském kraji a jsou starší dvou let.

 

Webové stránky

 

www.apla-jm.cz