Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava byl postaven v polovině 15. století na místě původního dřevěného kostelíka. Ten je zmiňován již v roce 1239. Věž kostela bývala dříve samostatnou hláskou. Její založení dokládá zachovaný nápis z roku 1543. Kostel byl v dobách tureckých výbojů opevněn. Torzo kamenné hradby se střílnami se dochovalo před hlavním průčelím. Nynější podobu získal kostel během přestavby v polovině 19. století, kdy byla hlavní loď prodloužena asi o 10 metrů a spojena s věží. Na jižní straně byla také  přistavěna Mariánská kaple. Na věži kostela jsou umístěny 4 zvony, nejstarší pochází z roku 1666 a největší z roku 1672 (900 kg). Dominantou interiéru kostela je obraz sv. Václava na hlavním oltáři, který je dílem vídeňského malíře Dollingera. V parčíku u kostela je umístěna barokní pieta, která původně stávala na místě mariánského sloupu na náměstí Komenského.   

Otevřeno:

každý den při bohoslužbách. Informace naleznete na www.farnosttisnov.wz.cz.

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 21.8.2015