Procházka Tišnovem

Objevte zákoutí starého Tišnova, prozkoumejte přírodní bohatství hory Květnice, vychutnejte si nádherný výhled z rozhledny na Klucanině nebo se jen tak projděte městem a užijte si jeho poklidnou atmosféru. 

Procházku městem můžete začít u vlakového nádraží, kde je rozcestník turistických tras. Vydáme se po žluté turistické značce Janáčkovou ulicí až na křižovatku s ulicí Jungmannovou. Zde můžete obdivovat barokní právovárečné domy, Panský dům a Dům U Jana, a funkcionalistickou budovu Městské spořitelny, dnes Komerční banky. Jungmannovou ulicí vlevo přijdete k Müllerovu domu, kde dnes sídlí Muzeum města Tišnova. Jeho expozice vám přiblíží nejen historii a přírodu Tišnovska, ale také obrazy z odkazu malíře Josefa Jambora. Na další putování se můžete posilnit v kavárně muzea, kde nabízí výbornou kávu a zákusky.

Od muzea dále po zelené značce můžete vyrazit na naučnou stezku okolo hory Květnice, která se tyčí nad městem. Stezka měří 5,5 km a zvládnete ji za 2 – 3 hodiny. Téměř před koncem z ní můžete odbočit a navštívit nedaleký klášter Porta coeli v Předklášteří.

Pokud se od muzea vydáte zpět do centra města, doporučujeme prozkoumat alespoň jednu z úzkých středověkých tišnovských uliček, které spojují Jungmannovu a Halouzkovu ulici. Po Jungmannově ulici projdeme kolem mariánského sloupu až na náměstí Míru, kde můžete obdivovat zejména honosnou budovu radnice. Z náměstí také zahlédnete věž kostela sv. Václava, který je skrytý za nižšími domy. Malá odbočka k němu se určitě vyplatí.

Náměstím Míru projdete po žluté turistické značce až ke křižovatce s ulicí Riegrovou. Tato ulice, která bývala kdysi lázeňskou promenádou, vás zavede až ke Kuthanovu sanatoriu (dnes nemocnice). Cestou budete míjet řadu krásných tišnovských vil z období první republiky. Některé z nich jsou památkově chráněné. Výhled na sanatorium vám bude clonit mohutná koruna dubu letního, který je památným stromem. Sanatorium připomínající spíše zámek než budovu nemocnice si můžete prohlédnout i zblízka, pokud vstoupíte do areálu nemocnice a vydáte se na procházku přilehlým anglickým parkem.

U Kuthanova sanatoria se můžete rozhodnout, zda se vrátíte zpět do centra města nebo zdoláte stoupání kopce Klucanina až k rozhledně. Odměnou za vaši námahu bude krásný výhled na okolní krajinu. Ve vrchní části kopce si zvláště děti užijí netradiční naučnou stezku.

Při zpáteční cestě městem doporučujeme navštívit Jamborovu galerii na Brněnské ulici.

Podrobnější informace o historii i současnosti města Tišnova, o jeho významných osobnostech a o dalších zajímavostech naleznete na tomto webu v části Město / O Tišnově.