Propozice horská kola

13. ročník závodu horských kol

1. Pořadatel:
Město Tišnov ve spolupráci s Inspiro - středisko volného času Tišnov
informace: www.mim.tisnov.cz

2. Datum a místo:
neděle 2.6.2019 Tišnov - travnatá plocha u cyklostezky za městem ve směru na Železné
GPS: 49°21,049'N, 16°26,169'E

3. Přihlášky:
pouze osobně na místě; (přihlášku je možné stáhnout zde - tuto je však nutné podepsat a předat při registraci na místě!!!)

U závodníků do 18 let je nutný písemný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce na přihlášce k závodu.

4. Prezence:
v místě a v den konání závodu - od 12.00 hodin
(uzávěrka vždy 15 minut před startem kategorie)

5. Kategorie:

Závod pro kluky a holky

kluci 12 (2007-2008), dívky 12 (2007-2008) - bez licence
kluci 14 (2005-2006), dívky 14 (2005-2006) - bez licence
kluci 16 (2003-2004), dívky 16 (2003-2004)- bez licence

Tišnov šlape pro charitu (charitativní závod-nezávod)

2 - členné týmy firemní (členové týmu jsou zaměstnáni u jednoho zaměstnavatele)
2 - členné týmy rodinné (rodiče či jejich děti v libovolné kombinaci)
2 - členné týmy nad 100 let (dvojice, jejíž součet věku v době konání závodu činí 100 a více let)
2 - členné týmy hobby (jakákoliv dvojice, která se cítí jako hobby-cyklisté)

Hlavní závod - mužů, žen, juniorů a juniorek

junioři (2001-2002), juniorky (2001-2002) - bez licence
muži (1980-2000), ženy (1980-2000) - bez licence
muži nad 40 let (1970-1979), ženy nad 40 let (1970-1979) - bez licence
muži nad 50 let (1969 a starší), ženy nad 50 let (1969 a starší) - bez licence
ženy s licencí vydanou dle pravidel Českého svazu cyklistiky (ČSC) nebo Evropské cyklistické unie (UEC) nebo Mezinárodní cyklistické federace (UCI)
muži s licencí vydanou dle pravidel Českého svazu cyklistiky (ČSC) nebo Evropské cyklistické unie (UEC) nebo Mezinárodní cyklistické federace (UCI)

6. Startovné:
a) kategorie mužů a žen, junioři a juniorky ... 200,- Kč
- v ceně je zahrnuto občerstvení (1 nápoj + 1 jídlo), startovní číslo, doprovodný program
b) kategorie kluci, dívky ... 50,- Kč
- v ceně je zahrnuto občerstvení (nápoj, párek v rohlíku, tatranka), startovní číslo, doprovodný program
c) kategorie - 2 - členné týmy ... 200,- Kč / osoba (400,- Kč / tým)

Startovné se hradí osobně na místě. Zaplacené startovné se nevrací.

Celý výtěžek ze startovného charitativního závodu 2 – členných týmů bude věnován Oblastní charitě Tišnov.

Každý účastník (kategorie muži, ženy, junioři a juniorky, 2 - členné týmy) dostane zapůjčen čip za vratnou zálohu 200 Kč.

7. Start:

13:00 hodin ... kluci a dívky 11-12, 13-14, 15-16 let
14:30 hodin …charitativní závod 2 - členných týmů „Tišnov šlape pro charitu“
15:30 hodin ... junioři, juniorky, všechny kategorie mužů a žen (s licencí i bez licence)

8. Trať závodu:
zveřejněna na www.mim.tisnov.cz a také v den závodu v místě jeho konání

a) kategorie muži, muži nad 40 let, muži nad 50 let, ženy, ženy nad 40 let, ženy nad 50 let, junioři, juniorky, jezdci s licencí
30 % asfalt, 60 % lesní cesty, 10 % polní cesty
celková délka okruhu: 7 km junioři, juniorky - 2 okruhy; ženy - 2 okruhy; muži - 3 okruhy
b) kategorie kluci, dívky, 2- členné týmy
60 % asfalt, 30 % lesní cesty, 10 % polní cesty
celková délka okruhu: 4 km
kluci a dívky 11-12, 13-14, 15-16 = 2 okruhy se společným startem

9. Ceny:

1. - 3. místo v kategorii - věcné ceny v celkové hodnotě 15.000,- Kč. Účastníci charitativního závodu 2 – členných týmů (u registrace obdrží každý los s číslem) budou po skončení závodu slosováni o horské kolo.

10. Vyhlášení výsledků:
po dokončení závodu každé kategorie dle harmonogramu

11. Protesty:
pouze písemně ihned po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději však 20 min. před vyhlášením výsledků dané kategorie u ředitele závodu při vkladu 300,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.

12. Zdravotní zajištění:

ATACHE, s.r.o.

SOS-číslo: 608 271 172

13. Předpis, podmínky:

Závodí se dle pravidel ČSC, soutěžního řádu MTB a tohoto rozpisu. Každý závodník startuje za plného silničního provozu, na vlastní nebezpečí a musí být po celou dobu závodu vybaven cyklistickou přilbou. Pořadatel neručí závodníkům za škody jim vzniklé a jimi způsobené. Závodníci jsou povinni se seznámit s tratí, dodržet trasu závodu a řídit se pokyny pořadatelů. U závodníků do 18 let je nutný písemný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce na přihlášce k závodu. Odstoupení ze závodu je startující povinen nahlásit nejbližšímu pořadateli na trati nebo telefonicky na SOS-číslo. Závodníci nesmí používat kola (přední i zadní) o průměru větším než 29 palců. Je zakázáno používat pneumatiky vybavené kovovými hroty nebo bodci. Je zakázáno používat komunikačních prostředků se závodníky (mobilní telefony, vysílačky a jakékoliv hudební či jiné přehrávače, kamery). Všechna horská kola, použitá v závodech MTB musí být poháněna pouze lidskou silou. Závodník nesmí být pod vlivem drog a látek uvedených na listině UCI jako zakázané dopingové látky. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných okolností. Předání cen je po dohodě se sponzory závodu podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů. Z důvodu ochrany životního prostředí vyzývá pořadatel účastníky závodu, aby nejen v průběhu závodu, ale i např. při trénincích na závod využívali pouze cesty, které jsou oficiální tratí závodu.

14. Právo pořadatele:
Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu časového harmonogramu i celkové podoby akce, zejména v závislosti na aktuálním počasí.

15. Ředitel závodu:
Jiří Dospíšil, Město Tišnov
(jiri.dospisil@tisnov.cz, 608 271 172)