Květnická propast

Rovněž tato propast, ležící na západním svahu Květnice, byla objevena při ražbě průzkumné štoly na baryt. Je to typická rozsedlina ve vápencích, částečně zkrasovatělá. Její šířka kolísá od několika cm až do dvou metrů. Svou hloubkou --76,5 m patří k nejhlubším propastem v českých zemích. Nejníže dostupné dno je zasucené kameny. Tato tektonická rozsedlina pokračuje do hloubky, ale je natolik úzká, že se nedá prolézt. Zato však v horizontálním směru můžeme postupovat na 30 m daleko. V roce 1984 bylo ústí štoly zabezpečeno mříží. Později se ukázalo, že nejsou vyčerpány všechny možnosti. Byla odkryta zasucená neznámá část a objevena boční větev. Hloubka nebyla překonána, ale od roku 1987 zde stále visí otazník nad neprozkoumanou a také nebezpečnou oblastí.

 

Datum vytvoření: 3.2.2014 / Datum změny: 31.3.2015