Lažánecko - Heroltický kras

Další krasová oblast se nalézá jižně od Tišnova v prostoru mezi Herolticemi a Bílým potokem. Krasové jevy jsou vázány na pruh devonských lažánecko -- heroltických vápenců. Kras je vyvinut v několika etážích a na rozdíl od Tišnovského krasu je dosud krasem aktivním, byť jen v nejspodnější etáži. Jeskynní systémy vznikly činností tří ponorných toků: První potok se propadá jižně od Maršova na dně Stříbrné zmoly. Druhý potůček se ztrácí severně od Lažánek v Lažáneckém závrtu a vyvěrá ve vzdálenosti 1,5 km v Maršovském žlebu (Vinšova vyvěračka). Posledním z ponorných toků je Pejškovský potok, který vyvěrá "Na Bílé" poblíž Heroltic. Většina krasových prostor v této oblasti je dnes prakticky nepřístupná.

 

Datum vytvoření: 3.2.2014 / Datum změny: 31.3.2015