Lípa u Železného

Lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)

Lípa u Železného
  • Vyhlášena za památný strom v roce 1978 Okresním národním výborem Brno-venkov.
  • V současnosti je strom chráněn podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 46 odst. 1.
  • Obvod kmene je 4,1 m, výška stromu je 21 m.
  • Ze zákona má každý památný strom ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. V ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost.
  • Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v jejich přirozeném vývoji. Ošetřování památných stromů, zásahy a činnosti v jejich ochranném pásmu je možné provádět jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody.

Lípa je od pradávna jedním z nejoblíbenějších stromů po celé Evropě. Setkáváme se s ní ve starých bájích, pověrách, poezii i výtvarném umění. Díky dílu Jána Kollára – Slávy dcera je lípa považovaná za náš národní strom. Název rodu Tilia pochází z řeckého ptilon (= křídlo), podle blanitých křídlatých listenů květenství. Lípa je původní téměř v celé Evropě. Pěstuje se až k polárnímu kruhu, od nížin až do hor. Lipové dřevo je velmi světlé a měkké. Hodí se zejména pro práce řezbářské nebo v modelářské truhlařině. Kvetoucí lípy jsou jako pastva včel velmi cenné – med z lipových květů je velice žádanou specialitou. Čaj z lipového květu se používá především při potížích horních cest dýchacích. Lípy vně městských aglomerací obrůstají lišejníky nejrůznějšího druhu, což se považuje za ukazatele čistoty vzduchu, tzv. bioindikátory.  Lípy se dožívají se stáří i několika stovek let.

Datum vytvoření: 3.2.2014 / Datum změny: 31.3.2015