Lipové stromořadí Na Hrádku

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.), lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)

Lipové stromořadí Na Hrádku
  • Stromořadí je vyhlášeno v roce 2004 Městským úřadem Tišnov podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
  • Do stromořadí zahrnujeme 22 lip velkolistých i malolistých.
  • Obvod kmenů se pohybuje od 1,13 m do 2,53 m.
  • Ze zákona má každý památný strom ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene (měřeného ve výšce 130 cm) nad zemi. V ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost.
  • Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji a jejich ošetřování a zásahy a činnosti v jejich ochranném pásmu, je možné jen se souhlasem orgánu ochrany přírody, který ochranu vyhlásil.

Lipové stromořadí lemuje cestu pro pěší podél hřbitova, spojující dolní a horní část města. V druhovém složení zde najdeme naše dva původní druhy lip – lípu malolistou, též srdčitou (Tilia cordata) a lípu velkolistou (Tilia platyphyllos). Původně bylo do stromořadí zahrnuto 24 lip. V současnosti je ve stromořadí  22 lip. Po bouřkách 17. května 2009 a během noci z 29.července na 30.července 2013 padly dvě lípy. Alej slouží jako významný zdroj kyslíku, zachycuje prach a vytváří stinné místo pro obyvatele města, životní prostor pro ptáky, hmyz a drobné hlodavce. Spodní část aleje byla původně nepřerušovaným stromořadím, které spojovalo cestu kolem hřbitova s místem odpočinku pod lipami u Humpolky. Stromořadí bylo vysazeno na konci 19. století.

 

Datum vytvoření: 3.2.2014 / Datum změny: 31.3.2015