Lipové stromořadí v Tišnově

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.), lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.)

Lipové stromořadí v Tišnově
  • Lipová alej byla vyhlášena v roce 1978 Okresním národním výborem Brno-venkov
  • V současnosti je stromořadí chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 46 odst. 1.
  • Alej se skládá ze 14 lip a 2 jírovců maďalů.
  • Obvod kmenů se pohybuje od 1,69 m do 4,62m, výška stromů je v rozmezí 20 – 22 m.
  • Ze zákona má každý památný strom ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. V ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost.
  • Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v jejich přirozeném vývoji. Ošetřování památných stromů, zásahy a činnosti v jejich ochranném pásmu je možné provádět jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody.

Lipové stromořadí bylo vyhlášeno za chráněné v roce 1978, kdy do něj bylo zapsáno celkem 31 stromů – 6 jírovců a 25 lip. Ze starých fotografií je zřejmé, že alej byla vysázena podél prašné silnice směrem na Brno ještě před vybudováním státní železnice tzv. tišnovky (r. 1885) a táhla se až k hospodě Humpolka. K roku 2013 zůstalo ve stromořadí 16 stromů, z toho 2 jírovce a 14 lip. V letech 1997 – 2013 došlo k odstranění 15 lip, především z důvodu prosychání, odumírání a napadení dřevokaznými houbami. Stromy se staly z hlediska provozní bezpečnosti nebezpečnými a hrozilo jejich vyvrácení. Jedna lípa byla v roce 2008 vyvrácena vichřicí. Za pokácené dřeviny byla provedena náhradní výsadba nových lip ve stromořadí samotném i jinde ve městě. V aleji se vyskytují oba druhy našich lip – lípa malolistá, též srdčitá (Tilia cordata) a lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). Tyto dva druhy můžeme odlišit především podle listů. U lípy malolisté jsou listy dlouze řapíkaté a lysé, přičemž důležitým znakem jsou rezavé chlupy na spodní straně listů. U lípy velkolisté jsou chloupky naopak bělavé. Lípa velkolistá má listy obecně větší nežli malolistá. Rozdíly můžeme hledat také u plodu, kterým je jednopouzdrý oříšek. Zralý oříšek lípy malolisté nelze rozmáčknout v prstech, kdežto u lípy velkolisté lze.

Datum vytvoření: 3.2.2014 / Datum změny: 31.3.2015