Lomnice a naučná stezka Járy Cimrmana

Městys Lomnice se nachází 10 km od Tišnova. Středem jeho památkové zóny je náměstí s kostelem, radnicí a barokním sousoším morového sloupu. Barokní zámek, původně gotický hrad pánů z Lomnice, dnes slouží jako škola. Před druhou světovou válkou žila v obci početná židovská komunita. Někdejší rozsáhlé židovské osídlení dokládá židovský hřbitov s téměř tisícem náhrobků a synagoga v židovské čtvrti, která dnes slouží kulturním účelům.

Na náměstí také začíná Stezka Járy Cimrmana. Stezka vede po žluté turistické značce směrem k Synalovu a končí u myslivny pod vrcholem Sýkoř. Během cesty se nachází několik zastávek zvaných Plahočiny, které zpestřují cedulky mapující život tohoto českého všeuměla 19. století. Najdeme zde úryvky z divadelních her, písní nebo jiné humorné texty.

Po zámkem v místě u tzv. sněžné jámy začíná další naučná stezka Obora Lomnice. Na trase dlouhé 2 km se nachází 9 zastavení. Některá jsou doplněna odpočinkovými místy. Návštěvníci se seznámí s historií obory, s lesním hospodařením, s místní flórou i faunou.

Do Lomnice se dostanete autobusovou linkou z Tišnova. Zvolit můžete také vlakové spojení do Borače a odtud pěšky po zelené turistické značce 3 km do Lomnice. Tento úsek je doplněn informačními tabulemi o životě a díle básníka a spisovatele Josefa Uhra. Z Lomnice se můžete vydat příjemnou procházkou kolem potoka Besének po modré turistické značce do Tišnova.

Otevřeno:

Návštěvu židovského hřbitova a synagogy je třeba dohodnout na Úřadu městyse Lomnice.

Kostel Navštívení Panny Marie je přístupný během bohoslužeb anebo po dohodě na farním úřadě.

Barokní zámek není přístupný.

Aktuální informace o pamětihodnostech Lomnice, včetně kontaktů, naleznete na www.lomnice.cz v sekci Kulturní nemovité památky.

Datum vytvoření: 21.7.2015 / Datum změny: 21.7.2015