Malhostovická pecka

vhodné pro rodiny s dětmi

Vyjeďte si na pohodový výlet k přírodní památce Malhostovická pecka a na vyhlídkovou věž v přírodním areálu Zlobice. Cesta vede převážně po cyklostezkách v rovinatém terénu. Trasu je možné zkrátit na polovinu. 

Průběh trasy:

Tišnov – Drásov – Malhostovice – Zlobice – Drásov - Tišnov

Délka trasy: 20 km

Náročnost: nízká

Start a cíl: Tišnov, vlakové nádraží nebo parkoviště u nového hřbitova

Co uvidíte zajímavého?

Z Tišnova vyrazíme směrem na obec Železné. Pokud přijedete vlakem, vydáme se od nádraží po žluté turistické značce historickým centrem Tišnova. Projedeme kolem barokních právovárečných domů, mariánského sloupu, honosné radnice na náměstí Míru a dále na křižovatku s ulicí Riegrovou. Odsud budeme pokračovat po zelené směrem na Železné. Riegrova ulice bývala kdysi lázeňskou promenádou vedoucí ke Kuthanovu sanatoriu (dnes nemocnice). Proto cestou budeme míjet několik krásných tišnovských vil z období první republiky. Děti potěší malé dětské hřiště, které se nachází v parčíku po levé straně ulice.

U nového hřbitova, kde je také možnost zaparkovat, se napojíme na krátkou cyklostezku vedoucí souběžně se silnicí do Železného. Na konci zahneme vpravo k výrobnímu areálu Vitar. Objedeme ho zprava a mírným klesáním po zpevněné cyklostezce sjedeme do Drásova. V Drásově je několikrát do měsíce přístupná zahradní železnice s expozicí úzkokolejných vozidel a úzkokolejného drážního příslušenství na rozchodu 600 mm. Návštěvníci se mohou svézt úzkokolejným vláčkem a pohladit si některou z přítomných drážních koček.  

Z Drásova pokračujeme do Malhostovic. Cesta sice vede po silnici, ale mezi Drásovem a Malhostovicemi vede vedle silnice chodník. V Malhostovicích se můžeme občerstvit anebo navštívit Libušinu galerii, kde jsou vystavena díla současných i dřívějších umělců. U Malhostovic se nachází přírodní památka Malhostovická pecka, která je tvořena nápadně vyvýšeným vápencovým bradlem. Lokalita je nejkrásnější na jaře, kdy se pokryje množstvím květů chráněného koniklece velkého.

Z Malhostovic pokračujeme po nové cyklotrase směrem na Kuřim. Vyjedeme do mírného kopce, kde odbočíme vlevo a vstoupíme do přírodního areálu Zlobice. Zamíříme k vyhlídkové věži, která dříve sloužila vojenským účelům. Dnes návštěvníkům nabízí krásné výhledy do okolní krajiny. V průběhu roku se na Zlobici koná řada akcí, během nichž si návštěvníci mohou  v Kolibě zakoupit výrobky z chovu ovcí. V přírodním areálu Zlobice doporučujeme kola vést, neboť se zde volně pohybují pasoucí se ovce.

Projedeme přírodním areálem Zlobice a vydáme se směrem na Lipůvku. Jeden a půl kilometru od rozcestníku Zlobice se cyklotrasa rozděluje a my odbočíme vlevo zpět do Malhostovic. Pojedeme polní cestou rovně až do Drásova. Z Drásova do Tišnova se vrátíme stejné cyklotrase, jako jsme vyjeli.

Tento výlet si můžeme zkrátit na polovinu, pokud vyjedeme od vlakového nádraží v Kuřimi směrem na Zlobici a odsud pokračujeme do Tišnova.

Zajímavosti po cestě

Tišnov – radnice

Tišnov – tišnovské vily

Drásov – zahradní železnice

Malhostovice – Libušina galerie

Malhostovice – PP Malhostovická pecka

PP Zlobice s vyhlídkovou věží

Datum vytvoření: 6.8.2015 / Datum změny: 6.8.2015