Malý okruh Tišnovskem

Vydejte se na příjemnou vyjížďku krásnou krajinou Tišnovska. I když je to krajina kopcovitá, pojedeme převážně po rovině. Vaši zdatnost prověří pouze stoupání z Lomnice do Ochozu u Tišnova. Trasa dlouhá 25 km vás zavede k zajímavým místům i kulturním památkám. Jejich poznání ve spojení se sportovním zážitkem je ideálním receptem na příjemně strávený den.

Průběh trasy:

Tišnov – Lomnička – Šerkovice – Lomnice – Ochoz u Tišnova – Prudká – Borač – Štěpánovice – Tišnov

Délka trasy: 25 km

Náročnost: střední

Start a cíl: Tišnov, vlakové nádraží

Co uvidíte zajímavého?

Výlet začneme u vlakového nádraží v Tišnově, kde je rozcestník turistických tras a také možnost parkování. Vyrazíme po červené turistické značce směrem na Doubravník. Projedeme historickou částí města Tišnova s barokními právovárečnými domy, z nichž nejvýznamnější je Müllerův dům, dnes Muzeum města Tišnova s expozicí obrazů Josefa Jambora. Po červené značce budeme pokračovat až k rozcestníku Besének. Zde odbočíme vpravo a napojíme se na cyklotrasu vedoucí do Lomničky. Trasa zde vede po málo využívané asfaltové silnici. Po levé straně zahlédneme siluetu kamenolomu, po pravé straně nás budou provázet potok Besének a strmé stráně hory Květnice.

Z Lomničky můžeme dále pokračovat po zpevněné komunikaci podél potoka Besénku  do Šerkovic. Zde se na konci druhé světové války odehrálo krvavé drama při zatýkání osob zapojených do partyzánského odboje. Tyto události připomíná pomník padlým partyzánům v centru obce. Více o partyzánském odboji na Tišnovsku se dozvíte z nové knihy německé autorky Hermy Kennel Je smutné opouštět svět na jaře... 

Z Šerkovic pokračujeme příjemnou lesní cestou kolem potoka Besének do městyse Lomnice. Středem jeho památkové zóny je náměstí s kostelem, radnicí a barokním sousoším morového sloupu. Barokní zámek, původně gotický hrad pánů z Lomnice, dnes slouží jako škola. Před druhou světovou válkou žila v obci početná židovská komunita. Někdejší rozsáhlé židovské osídlení dokládá židovský hřbitov s téměř tisícem náhrobků a synagoga v židovské čtvrti, která dnes slouží kulturním účelům.

V Lomnici se občerstvíme a vyrazíme po silnici do Ochozu u Tišnova. Právě zde je třeba se opřít do pedálů a zdolat jediné výraznější stoupání. Za Ochozem u Tišnova se cyklotrasa stáčí a klesá k řece Svratce. U řeky zahneme doleva a po červené turistické značce budeme pokračovat dále do Borače. Pojedeme kolem rekreačního střediska Prudká, kde je možnost občerstvení a odpočinku. Zajímavostí na cestě je dřevěná lávka přes řeku Svratku. Za ní následuje půlkilometrový úsek, kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Cesta je místy úzká a mohlo by dojít ke střetu s chodci. Do obce Borač se dostaneme po zpevněné komunikaci. Blízkost řeky Svratky poskytuje v letních měsících turistům příjemné rozptýlení. V Borači se napojíme na cyklotrasu vedoucí do Tišnova. Zpozorníme při přejezdu mostu přes řeku Svratku, neboť se jedná o technickou zajímavost. Ocelový příhradový most z roku 1910 má dolní mostovku, jež je vynášena kamennými břežními opěrami.

Následuje klidný, rovinatý úsek podél řeky a železnice přes obec Štěpánovice zpět do Tišnova. U soutoku potoka Besénku, Svratky a říčky Loučky se napojíme na červenou turistickou značku, kterou jsme zde na začátku trasy opustili. Ta nás dovede do Tišnova k vlakovému nádraží. Doporučujeme se trochu v Tišnově zdržet. Město nabízí několik příjemných míst k občerstvení a odpočinku a také příjemnou procházku po pamětihodnostech.

Zajímavosti po cestě

Tišnov – Muzeum města Tišnova

Tišnov – PP Květnice

Městys Lomnice

Datum vytvoření: 6.8.2015 / Datum změny: 6.8.2015