Město

Aktuality

Upozorňujeme občany, že podněty a připomínky ke studii plánované rekonstrukce ulic Havlíčkova, Vrchlického a Husova (HVH) je možné posílat do 15.

Město Tišnov nabízí k prodeji pozemky v k.ú. Tišnov, a to parc.č. 2584/2 o výměře 13.926 m2, parc.č. 2584/3 o výměře 379 m2, parc.č.