Město Tišnov

Platná ÚPD

Územní plán Tišnov

Územní plán Tišnov nabyl účinnosti 24. 9. 2016.

Zpracovatel:
Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o. (Ing. arch. Alena Palacká)

Projednávaná ÚPD

Žádná

Územní plán Tišnov

Text ÚP

Text odůvodnění ÚP

TIŠNOV - I1 Základní členění území

TIŠNOV - I2 Hlavní výkres

TIŠNOV - I2a Dopravní infrastruktura

TIŠNOV - I2b TI - Vodní hospodářství

TIŠNOV - I2c TI - Kanalizace

TIŠNOV - I2d TI - Energetika a spoje

TIŠNOV - I3 VPS a VPO

TIŠNOV - I4 Pořadí změn v území

TIŠNOV - II1 Koordinační výkres

TIŠNOV - II1a Výřez koordinačního výkresu A

TIŠNOV - II1b Výřez koordinačního výkresu B

TIŠNOV - II2 Předpokládané zábory půdního fondu

TIŠNOV - II3 Širší vztahy

JAMNÉ - I1 Základní členění území

JAMNÉ - I2 Hlavní výkres

JAMNÉ - I2a Dopravní infrastruktura

JAMNÉ - I2b Technická infrastruktura

JAMNÉ - I3 VPS a VPO

JAMNÉ - II1 Koordinační výkres

JAMNÉ - II1a Výřez koordinačního výkresu

JAMNÉ - II2 Předpokládané zábory půdního fondu

PEJŠKOV - I1 Základní členění území

PEJŠKOV - I2 Hlavní výkres

PEJŠKOV - I2a Dopravní infrastruktura

PEJŠKOV - I2b Technická infrastruktura

PEJŠKOV - I3 VPS a VPO

PEJŠKOV - II1 Koordinační výkres

PEJŠKOV - II1a Výřez koordinačního výkresu

PEJŠKOV - II2 Předpokládané zábory půdního fondu

Příloha č. 1 k odůvodnění ÚP Tišnov je k dispozici k nahlédnutí u pořizovatele

 

Územní studie

Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 22. 2. 2016

Zpracovatel:

Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.,

__TITUL

_TEXT

_TEXT_varianta

P1_sirsi_vztahy

P2_perspektiva_nadhledova

P3_perspektiva_Kuthanova

P4_perspektiva_K_Cimperku

P5_perspektiva_obytna

P6_ulicni_rezy_obsluzna

P7_ulicni_rezy_obytna

P8_obytna_detail

P9_obytna_namety

P10_okoli_RD

V1_urbanisticky_navrh

V1_urbanisticky_navrh_VARIANTA

V2_perpektiva_kolma

V3_doprava

V3_doprava_VARIANTA

V4_voda

V5_energetika_spoje

V6_vlastnici_pozemku

 

Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou - Černohorská

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 25. 9. 2017

Zpracovatel:

Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.,

01_US_Cernohorska_SIRSI_VZTAHY

02_US_Cernohorska_URB_NAVRH

03_US_Cernohorska_DOPRAVA

04_US_Cernohorska_SITE_VODA

05_US_Cernohorska_SITE_ENERGETIKA

06_US_Cernohorska_KOORDINACNI

US_Cernohorska_TEXT

 

Územní studie sídelní zeleně v Tišnově

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 25. 9. 2017

Zpracovatel:

Ing. Jana Janíková

A_Pruvodni_zprava_Tišnov_studie sídelní zeleně

B_1_Stav_sidelni_zelene_ 01_Sirsi_vztahy

B_1_Stav_sidelni_zelene_02_Situace

B_2_Navrh_reseni_systemu_zelene_03_Makrokompozice

B_2_Navrh_reseni_systemu_zelene_04_Situace

B_2_Navrh_reseni_systemu_zelene_05_etapizace

C_Tabulková část_06_Bilance současného a navrhovaného stavu

C_Tabulková část_07_Návrhová část

 

Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III – lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 12.2.2018 

Zpracovatel:

prof. Ing. arch. Petr Pelčák

A_PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B-1_Výkres širších vztahů

B-2_Hlavní výkres

B-3_Výkres veřejných prostranství a dopravního řešení

B-4_Výkres technické infrastruktury

B-5_Koordinační výkres

 

ÚS v lokalitě Hony za Kukýrnou III – lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech – doplnění

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 20.7.2018 

Zpracovatel:

Prof. Ing. arch. Petr Pelčák

A_Průvodní zpráva

B-2_Hlavní výkres

B-3_Výkres veřejných prostranství a dopravního řešení

B-5_Koordinační výkres

B-6_Řez

 

ÚS přestavbové plochy P5 – v lokalitě Pod Klucaninou – ulice Brněnská

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 7.8.2018 

Zpracovatel:

Ing. arch. Pavel Jura

TEXTOVÁ ČÁST

HLAVNI VYKRES

KOORDINACNI VYKRES

LETECKA_PERSPEKTIVA

PANORAMATICKA_PERSPEKTIVA

PERSPEKTIVA OBYTNE ULICE

PODELNE REZY UZEMIM 6_7

PODELNE REZY UZEMIM 8_9

POHLED Z ULICE BRNĚNSKÉ

PRICNE REZY UZEMIM 1_2_3

PRICNE REZY UZEMIM 4_5

SITUACE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

VEREJNE PROSTRANSTVI OBYTNE ULICE

VEREJNE PROSTRANSTVI ULICE BRNENSKE

VYKRES SIRSICH VZTAHU

VYKRES VEREJNYCH PROSTRANSTVI A DOPRVANIHO RESENI

 

ÚS v lokalitě Za Penzionem, Tišnov

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 22. 9. 2020

Zpracovatel:

Ing. arch. Oliver Kálnássy

US_TIŠNOV_ZAPENZIONEM_00_TECHNICKÁ ZPRÁVA

US_TIŠNOV_ZAPENZIONEM_01_ŠIRŠÍ VZTAHY

US_TIŠNOV_ZAPENZIONEM_02_ARCHITEKTONICKÁ SITUACE

US_TIŠNOV_ZAPENZIONEM_03_DOPRAVNÍ SITUACE

US_TIŠNOV_ZAPENZIONEM_04_MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

US_TIŠNOV_ZAPENZIONEM_05_TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

US_TIŠNOV_ZAPENZIONEM_06_KOORDINAČNI_SITUACE

US_TIŠNOV_ZAPENZIONEM_07_CHARARKTERISTICKÉ ŘEZY

US_TIŠNOV_ZAPENZIONEM_08_VIZUALIZACE

Ostatní dokumentace

URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR V TIŠNOVĚ

Zpracovatel:

Ing. arch. Lukáš Pecka

2016_06_05_prednadrazi_ZPRAVA_SCHENATA_A3

2016_06_05_prednadrazi_1_500

2016_06_05_PREDNADRAZI_1_1000

 

Datum vytvoření: 30.6.2015 / Datum změny: 30.9.2020