Město Tišnov má nové vedení na další volební období

Dne 5.listopadu 2018 se uskutečnilo ustavující jednání Zastupitelstva města Tišnova po nedávných komunálních volbách. 

Na něm zastupitelé zvolili následující členy Rady města Tišnova a svěřili jim jednotlivé problematiky:

  • starosta Bc. Jiří Dospíšil - oblast rozpočtu, financí a hospodaření, oblast strategického plánování, oblast lidských zdrojů a interního auditu, oblast komunikace, vnějších vztahů a zahraničních styků;
  • 1. místostarosta Ing. Karel Souček - oblast investic, oblast majetku města, oblast územního plánování a rozvoje města, oblast kultury a cestovního ruchu;
  • místostarosta Ing. Václav Šikula - oblast dopravy, oblast komunálních služeb, oblast životního prostředí, oblast zdravotnictví;
  • místostarosta Mgr. Martin Sebera, Ph.D. - oblast školství a rodinné politiky, oblast sportu, mládeže a volnočasových aktivit, oblast energetiky, oblast sociálních věcí;
  • člen rady Aleš Navrátil - oblast podnikání a zaměstnanosti

Zastupitelstvo dále pověřilo zastupitele Štěpána Pilného řízením Městské policie Tišnov, s účinností od 6. listopadu 2018, v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Zastupitelé rovněž rozhodli o odměnách pro jednotlivé radní a zastupitele. Na závěr rovněž zřídili kontrolní výbor a finanční výbor, jako orgány, které jsou zřizovány povinně. 


Záznam zasedání je možné shlédnout zde.

Zápis z jednání bude zveřejněn po jeho ověření a videozáznam po zpracování během několika dnů. 

Související fotogalerie: 
Datum vytvoření: 5.11.2018 / Datum změny: 9.11.2018