Město Tišnov podepsalo smlouvu s projektantem revitalizace náměstí Míru

Dne 23.9.2019 vyhlásilo Město Tišnov podle zákona o zadávání veřejných zakázek architektonicko-urbanistickou soutěž (dále jen AUS) o návrh revitalizace nám. Míru v Tišnově. Cílem revitalizace má být úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního a pobytového veřejného prostranství města Tišnova.

Výsledky soutěže o návrh

V řádném termínu do 10. 1. 2020 do 12.00 hodin přijal zadavatel celkem 15 soutěžních návrhů na Revitalizace náměstí Míru v Tišnově. Všechny soutěžní návrhy splnily požadavky stanovené soutěžními podmínkami. Dne 16. 1. 2020 porota (za přítomnosti expertů) podrobně posuzovala anonymně předložené soutěžní návrhy a vybrala z nich ty nejvhodnější s ohledem na kritéria stanovená v soutěžních podmínkách: komplexní architektonická, urbanistická a estetická kvalita navrženého řešení; míra naplnění požadavků zadavatele; ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost. Výsledky AUS schválilo zastupitelstvo 24. 2. 2020. Vítězným se stal návrh autorů Markéty a Petra Veličkových (M&P Architekti) z Velkého Meziříčí.

Podpis Smlouvy o dílo

Dne 20. května byla podepsána smlouva s vítězem AUS.  Podpisu předcházelo jednací řízení bez uveřejnění (proběhlo 21.4. a 24.4.2020), kde byly dohodnuty podmínky Smlouvy o dílo – projektová dokumentace k projektu „Revitalizace nám. Míru v Tišnově – ETAPA 1“. Smlouvu podepisoval starosta města Tišnova pan Jiří Dospíšil s ing. Petrem Veličkou, autorizovaným architektem. Přítomna byla i ing. Markéta Veličková, která se s manželem na návrhu podílela. Celková cena za plnění smlouvy činí 4 699 500 Kč bez DPH. Při této příležitosti byla natočena Tišnovskou televizí rozsáhlá reportáž, v rámci které průběh soutěže a výsledný návrh komentuje architektka města Tišnova ing. arch. Zdeňka Vydrová, předseda poroty AUS prof. Petr Pelčák a také manželé Veličkovi.

Prezentace návrhů veřejnosti

V Tišnovských novinách č. 03/2020 byla ve spojitosti s článkem věnovanému AUS uveřejněna informace, že vernisáž a diskuze se zástupci veřejnosti s autory návrhů o vybraných řešení proběhne 19. 3. 2020 v Müllerově domě. S ohledem na vyhlášení nouzového stavu však tato plánovaná akce uskutečněna bohužel nebyla. S veřejnou prezentací návrhů počítáme na podzim tohoto roku, pokud to situace dovolí. O termínu Vás budeme informovat. V elektronické podobě můžete zhlédnout soutěžní návrhy na stránkách http://www.promeny-tisnova.cz/

Poděkování starosty města Tišnova

„Mám radost, že se vítězi anonymní architektonicko-urbanistické soutěže stali manželé Veličkovi, kteří kromě zajímavého návrhu disponují dostatečně odborným týmem, zkušenostmi s realizací podobných projektů a mmj. také osobní vazbou na naše město. Z prvního setkání, vzájemné diskuze a společné procházky po náměstí mám velmi dobrý dojem a těším se na zajímavou spolupráci. Podpisu smlouvy předcházela mravenčí práce celé řady pracovníků úřadu a také hodnotící poroty. Jmenovitě děkuji garantovi – I. místostarostovi Ing. Karlu Součkovi, městské architektce Ing. arch. Zdeňce Vydrové, vedoucí Odboru investic a projektové podpory Ing. Miroslavě Vyhňákové a její kolegyni Sabině Dvořákové.“ Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

Datum vytvoření: 26.5.2020 / Datum změny: 27.5.2020