Aktuality město

Po dlouhé době zasedla Rada města Tišnova prezenčně ve středu 12.května za účasti všech členů. Radní projednali přes třicet bodů,z nichž zdůrazníme alespoň několik:

Zveme Vás na Tišnovské trhy v sobotu 15.května na náměstí Míru v Tišnově od 8 do 11 hodin.

V sobotu 15. 5. 2021 prodejci nabídnou:

  •  přísady zeleniny, květin, bylinek - Lubomír Štěpánek, Mor. Třebová,

Přinášíme oznámení Regionální agrární komory JmK o vyhlášení 12.ročníku soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje a 16.ročníku soutěže o značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2021 a Chuť jižní Moravy 2021.

-------------------------

Vážení výrobci, vážení soutěžící,

Zástupci města Tišnova pietním aktem připomněli 76.výročí osvobození Československa a uctili památku obětí obou světových válek. Kvůli protiepidemickým opatřením proběhla akce v komorním duchu bez účasti veřejnosti.

Nový park vyrostl mezi bytovými domy na ulici Dlouhá a rodinnými domky v ulici Na Honech. Pomyslně propojuje Květnici a Klucaninu a tvoří jakousi zelenou páteř této lokality. Práce na dlouho očekávaném parku byly zahájeny v září 2020. Náklady na realizaci byly ve výši 6,5 mil. Kč.

Již téměř měsíc je na Gymnáziu Tišnov zprovozněna stanice měřící kvalitu ovzduší.Data mohou žáci zpracovávat v environmentální výchově, ale také např. v informatice. Stalo se tak na základě návrhu Ing. Helána z Odboru životního prostření Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Od 3.května do 15.června se k očkování proti Covid-19 mohou přes centrální rezervační systém registrovat osoby pečující – osoby, které jsou vedeny v systému Úřadu práce ČR jako osoby pečující o osobu ve III. a IV.stupni závislosti u příspěvku na péči.

Rada města Tišnova na svém mimořádném zasedání dne 26.dubna jako zřizovatel Základní školy Tišnov,nám.28.října a Základní školy Tišnov,Smíškova projednala a jednomyslně schválila následující prohlášení ve věci návratu dětí do škol a stanovených podmínek.

Lidé starší 60 let se od dnešního dne mohou hlásit k očkování proti covidu-19,a to jednoduše a pohodlně přes odkaz https://crs.uzis.cz. Kompletní informace k očkování na jižní Moravě najdete https://ockovani.jmk.cz

Ve středu 21.dubna zasedala rada města,poprvé s členem Štěpánem Pilným.On-line projednali přes 20 bodů týkajících se města, z nichž vybíráme tyto:

Stránky