Aktuality město

V pátek 15.ledna začalo Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím Centrálního rezervačního systému registrovat zájemce o očkování proti nemoci COVID-19, a to nyní prioritně pro věkovou skupinu 80+ let. V souvislosti s tímto tématem se

Městská policie Tišnov děkuje všem občanům města Tišnova za dodržování vládních nařízení, zvláště při oslavách konce roku 2020.

Děkujeme tímto za pochopení vážnosti situace, disciplinovanost, ohleduplnost vůči ostatním a spolupráci.

Dovolujeme si odborné i laické veřejnosti předložit k připomínkování návrh Komunitního plánu sociálních služeb správního obvodu ORP Tišnov na období 2021-2023,který byl v průběhu roku 2020 vytvořen jako dokument mapující stávající situaci v oblasti sociálních služeb na Tišnovsku

V úterý 22.prosince zemřel ve věku 80 let režisér dokumentárních filmů a pedagog Karel Vachek. Zastupitelstvo města Tišnova udělilo panu prof.Karlu Vachkovi čestné občanství za dlouholetý přínos dokumentárnímu filmu v roce 2013.

Osobní návštěvy jubilantů od konce měsíce října opět neprobíhají a gratulace zasíláme našim jubilantům poštou, neboť chceme ochránit zdraví našich seniorů. Rádi bychom však předali jubilantům dárky pro ně připravené.

Vítání našich nejmenších občánků je krásnou tradicí v našem městě, ale bohužel nyní nelze tato osobní setkání s rodiči a dětmi organizovat vzhledem k legislativním omezením a vývoji epidemiologické situace.

On-line prezentace rozpočtu a hospodaření města na příští rok proběhla ve středu 9.prosince v 17 h.Moderátor David Holman probral se starostou Jiřím Dospíšilem plánované největší investiční akce a s místostarostou Martinem Seberou nahlédl do právě probíhajícího participativního rozpočtu s názvem

Přihlašování projektů do prvního ročníku participativního rozpočtu města Tišnova nazvaného Tvoříme Tišnov bylo ukončeno 30.listopadu.

Parkoviště u autobusového nádraží a železniční stanice Tišnov se po osmiměsíční výstavbě dnes otevírá řidičům a návštěvníkům města.

První adventní neděle je za námi, krásný vánoční strom na náměstí Míru svítí.Advent ale letos poprvé přišel mimořádně tiše, nenápadně a poklidně.Kvůli nouzovému stavu a s tím spojeným mimořádným opatřením nebylo možné se tradičně setkat při rozsvícení stromu, ochutnat svařák a zaposlouchat se do

Stránky