Aktuality město

Ve čtvrtek 7.května 2020 proběhl pietní akt u příležitosti 75.výročí osvobození Československa a k uctění památky obětí obou světových válek. Kvůli mimořádným hygienickým opatřením spojeným s prevencí šíření nemoci Covid-19 proběhl pietní akt v komornějším duchu a s omezenou účastí veřejnosti.

V březnu osadili zaměstnanci Odboru správy majetku a komunálních služeb čtyři nové herní prvky na hřišti v lokalitě Nový hřbitov. S náklady bylo počítáno již v rozpočtu na rok 2019, letos došlo k realizaci.

V pátek 17.dubna obdrželo Město Tišnov oficiální zprávu z kontroly provedené Českou školní inspekcí u příspěvkové organizace Inspiro – středisko volného času Tišnov. Tříčlenný inspekční tým procházel od 26. do 28. 2.

Starosta Jiří Dospíšil a 1.místostarosta Karel Souček využili pěkného počasí a na Zelený čtvrtek vyrazili na kolech na obhlídku probíhajících investičních akcí města a kontrolu pořádku ve městě.

Během nouzového stavu kvůli šíření viru COVID-19 je potřeba upravit i rutiny nakládání s domácím odpadem.

O dodávkách ochranných pomůcek, počtech nakažených Covid-19, ohromné solidaritě, skvělých dobrovolnících a nezbytné dobré náladě za každého stavu >> to je aprílová zdravice starosty města Tišnova Jiřího Dospíšila - video na

Slova povzbuzení, poděkování i útěchy dnes nepatří jen křesťanům, ale všem lidem bez rozdílu rasy či vyznání. Duchovní čtyř křesťanských církví, které působí v Tišnově natočili s Tišnovskou televizí poselství naděje pro všechny občany našeho města, a nejen pro ně.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do šití roušek pro zařízení sociálních služeb, ostatní provozovny a jiné spoluobčany. Jedná se o jednotlivce, organizované skupiny i firmy.

V sobotu 21.března zemřel ve věku 76 let tišnovský rodák a patriot JAN LACINA,vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, publicista, výtvarník, ..

Vláda ČR schválila ZÁKAZ VYCHÁZENÍ BEZ ROUŠKY nebo jiné pokrývky nosu a úst v celé České republice, který má platit od 19.3.2020.

Stránky