Aktuality město

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č.4/2020, které se koná ve velkém sále Městského kulturního střediska, Mlýnská 152, Tišnov v pondělí 21. září 2020 od 15 hodin.

Upozorňujeme  občany na úplnou uzavírku ulice Koráb v rámci II.etapy akce „Tišnov –parkoviště u nádraží“, a to v předpokládaném termínu od 15.září do 6.listopadu 2020 v úseku od křižovatky s ulicí Moukovou po kruhový objezd ulice Nádražní.

Nedávno jsme informovali o několika případech vloupání do rodinných domů na území města.

Vážení občané, v poslední době policie eviduje případy VLOUPÁNÍ DO RODINNÝCH DOMŮ v Tišnově. Jedná se o případy z druhé poloviny měsíce srpna.

Město Tišnov zůstává v kontaktu se svými partnerskými městy i přes hygienická omezení spojená s prevencí před šířením nákazy Covid-19.

Informujeme občany o úplné uzavírce silnice č.II/377 ulice Černohorské u křižovatky s místní komunikací ulicí Dlouhou a místní komunikace ulice Dlouhá u křižovatky se silnicí č.II/377 ulicí Černohorskou v rámci I.

Rada města Tišnova na posledním prázdninovém zasedání dne 19.srpna kromě jiného vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího Odboru životního prostředí Městského úřadu Tišnov a jmenovala Mgr. Zdeňka Gajdoše do funkce vedoucího s účinností od 1.9.2020.

Město Tišnov nabízí k prodeji byt o velikosti 2+1 do osobního vlastnictví, nacházející se blízko centra města v klidné zóně pod horou Květnice. Jedná se o byt č. 2 na ulici Květnická 1626 v Tišnově.

Město Tišnov nabízí k prodeji pozemky v k.ú. Tišnov, a to parc.č. 2584/2 o výměře 13.926 m2, parc.č. 2584/3 o výměře 379 m2, parc.č. 2584/14 o výměře 6.830 m2 a parc.č. 2584/18 o výměře 1.308 m2. Pozemky se nachází v lokalitě Díly pod městem.

Prodej pozemků proběhne tzv. e-aukcí.

Během zimy zaměstnanci města upravili prostor bývalých zahrádek u křižovatky ulic Horncká a Halasova. Odvezen byl léty nastřádaný nepořádek a prostor byl vyčištěn. Zejména obyvatelům z okolí blízké této lokalitě byla určena anketa o dalším využití.

Stránky