Aktuality město

POZOR NA PODVODNÍKY >> MĚNIČE BANKOVEK Upozorňujeme občany, že se opět vyskytl případ, kdy dvojice tmavší pleti ve věku 30-40 let (muž a žena střední postavy, ona s delšími tmavými vlasy do ohonu, on s kratšími tmavými vlasy se začínající pleší na temeni) přichází do provozovny s žádostí o

Upozorňujeme občany na dopravní omezení od 17. do 31.srpna v souvislosti s prováděním výkopových prací v místní komunikaci ul. Na Rybníčku, v předpokládaném termínu  viz. přiložená grafická situace.

Děkujeme za pochopení

Jak postupuje výstavba ambulantního traktu v rámci I.etapy rekonstrukce Nemocnice Tišnov? Otázka, která jistě zajímá řadu obyvatel Tišnova a okolí.

Právě v těchto dnech byl spuštěn zkušební provoz dvojitého svozu recyklovatelných složek odpadu (plasty, papír) na nejvíce vytížených sběrných místech - viz. přiložená mapka.

Starosta města Tišnova vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Strážník Městské policie Tišnov. Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:

V úterý 11.srpna byla dokončena instalace workoutové sestavy v blízkosti domů na ul. Jamborova a Hornická. Konstrukce v modročerných barvách je osazena do monolitických betonových patek.

Stavba s názvem „Tišnov – parkoviště u nádraží“, realizovaná v těsné blízkosti supermarketu Albert a obou nádraží, je zhruba v polovině. Zahájena byla předáním staveniště 22.4.2020 a má být dokončena v polovině listopadu. Práce probíhají dle harmonogramu.

V úterý 4.srpna oslavil 80.narozeniny profesor Karel Vachek. Narodil se v roce 1940 v Tišnově, přímo v budově Hotelu Květnice. Odmaturoval na zdejším gymnáziu a poté v Praze na FAMU studoval režii pod vedením Elmara Klose.

Rada města Tišnova na prvním srpnovém zasedání ve středu 5. srpna projednala a schválila mimojiného následující body:

 

Upozorňujeme občany, že podněty a připomínky ke studii plánované rekonstrukce ulic Havlíčkova, Vrchlického a Husova (HVH) je možné posílat do 15.

Stránky