Aktuality město

Přijměte prosím pozvání na letošní poslední Tišnovské trhy, které se uskuteční v sobotu 28.listopadu 2015 na náměstí Míru, v době od 8 do 11 hodin. Nabídka bude především ve znamení nadcházejícího adventu a Vánoc. Seznam prodejců a sortimentu zveřejňujeme v příloze.

Starosta města Tišnova vyhlašuje výběrové řízení  pro obsazení pozice: Strážník Městské policie Tišnov

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavky:

Jihomoravský kraj pořádá v úterý 15.prosince 2015 v budově Administrativního a školicího centra, Cejl 530/73, 601 82 Brno, informační seminář k tzv. kotlíkovým dotacím v rámci specifického cíle 2.1 Operačního programu Životní prostředí.

Město pomůže žadatelům o dotace na výměnu kotle na pevná paliva za jiný - ekologičtější zdroj.

Na úřední desce i internetových stránkách byl zveřejněn návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2016. Tomuto návrhu předcházelo nejprve projednání v jednotlivých výborech a komisích. Nyní jej proto předkládáme k posouzení veřejnosti.

 

 

 

 

 

Starosta města Tišnova Jiří Dospíšil udělil dne 12. listopadu 2015 poděkování majitelům firmy Steinhauser. Děkovný list převzali společně Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. a Ing.

Tišnov se připojil k desítkám měst v ČR, která aktivně využívají projekt Lepší místo. Na počátku projektu byla myšlenka dát občanovi možnost reálně se podílet na změně veřejného prostoru k lepšímu.

Mnozí občané zaznamenali v tomto roce aktivitu občanské iniciativy „Zachraňme zahrádku U Palce“, která usilovala o zachování zahrádky U Palce, jako jednoho z míst, které by mělo být do budoucna zachováno pro možnost společenského a kulturního vyžití.

Přijměte pozvání na Tišnovské trhy, které se budou konat v sobotu 7. listopadu od 8 do 11 hodin na náměstí Míru. Sezóna pravidelných sobotních trhů bude tímto trhem ukončena. Poté se uskuteční ještě jeden Tišnovský trh, a to o prvním adventním víkendu 28. listopadu od 8-11 hod.

Město Tišnov zřizuje pro následující období pozici městského architekta. Vedení města se podařilo dohodnout s významnou osobností české architektury, kterou je Ing. Arch. Zdeňka Vydrová.

Stránky