Aktuality město

V přiložených plakátech naleznete pozvánky na akce Městské knihovny Tišnov.

Dne 13.dubna 2015 byly zahájeny stavební práce v rámci investiční akce „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Tišnov“, která je složena ze dvou projektů: „Modernizace sběrného dvora“ a „Výstavba kompostárny“.

Odbor finanční MÚ Tišnov informuje občany, že místní poplatky za psa a za „komunální odpad“ jsou splatné do 30. dubna 2015. Výše poplatku je beze změn. Podrobné informace je možné získat na tel.

Ve středu 15. dubna 2015 se uskutečnila schůze Rady města Tišnova č. 8/2015. Úvodem radní schválili zprávu o činnosti Městské knihovny Tišnov za rok 2014.

Rada města Tišnova schválila na svém zasedání dne 15. dubna 2015 nařízení o zákazu podomního prodeje.

Upozorňujeme na dopravní omezení v Tišnově a okolních obcích.

Ing. Ilja Krejčí

V pondělí 13. dubna 2015 zemřel ve věku nedožitých 85 let pan Ing. Ilja Krejčí, první demokraticky zvolený starosta Tišnova po 42 letech komunistické totality.

Co je to vlastně blackout? Může postihnout i nás? A Jak se vlastně při blackoutu chovat?

Upozorňujeme, že z důvodu provádění obnovy rozvodů elektrického napětí bude probíhat částečná uzavírka silnice III/3771 - ulice Jungmannova, místní komunikace 89c - ulice Pod Květnicí a místní komunikace 91c - ulice Halouzkova, Tišnov. Práce budou probíhat v termínu od 8. dubna 2015 do 30.

Dnem 1.4.2015 spouštíme nové webové stránky města Tišnova. Tyto stránky byly zpracovány v moderní grafické podobě za použití doporučených zásad pro tvorbu webových prezentací.

Stránky