Aktuality město

Rada města Tišnova ve středu 22.dubna jednomyslně schválila přechodné snížení nájemného dohodou na 1 Kč za měsíce duben a květen těm nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví města, kteří byli nuceni z důvodů vládních nařízení zcela uzavřít své provozovny.

Sezóna Tišnovských trhů bude opět zahájena 2.května 2020, ovšem v souladu s mimořádnými bezpečnostními pravidly pro prodejce i návštěvníky.

V pátek 17.dubna obdrželo Město Tišnov oficiální zprávu z kontroly provedené Českou školní inspekcí u příspěvkové organizace Inspiro – středisko volného času Tišnov. Tříčlenný inspekční tým procházel od 26. do 28. 2.

Upozorňujeme občany,že během dubna a května bude společnost GEOHUNTER provádět v katastrálním území Hájek u Tišnova - na základě pověření společnosti E.ON Česká republika - vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN.

Dne 14.4.2020 vláda zveřejnila harmonogram uvolňování opatření ve školách, školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností. Z tohoto harmonogramu plyne, že s účinností od 20.4.2020 bude možno konat svatební obřady do 10 osob.

Starosta Jiří Dospíšil a 1.místostarosta Karel Souček využili pěkného počasí a na Zelený čtvrtek vyrazili na kolech na obhlídku probíhajících investičních akcí města a kontrolu pořádku ve městě.

Finanční obor MěÚ Tišnov oznamuje, že byl zpracován Závěrečný účet města Tišnova za rok 2019, který je pro občany k nahlédnutí ZDE a na

Sběrný dvůr v Tišnově bude od úterý 14.dubna otevřený v omezeném režimu i pro veřejnost. Otevřeno bude úterý 7-15 hod a čtvrtek 7-17 hod.

NADÁLE VŠAK PLATÍ MIMOŘÁDNÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ!

Vydáním Ukončení mimořádného opatření Ministerstvem zdravotnictví č.j.MZDR15190/2020-2 ze dne 6.4.2020, byla ukončena platnost bodu I/3 mimořádného opatření, a to ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT) podle zákona č.

Vzhledem k mimořádným opatřením spojeným s prevencí proti šíření nákazy Covid-19 dochází ke změnám v organizaci zápisu do mateřských škol na školní rok 2020/2021.

Stránky