Čtení o starém Tišnově

Jan Hájek je svým životem úzce spjat s Tišnovem.

Dávno před založením kláštera Porta coeli byl Tišnov vsí, kterou tvořilo několik chaloupek choulících se v závětří hory Květnice.

V době dlouhé třicetileté války (1618 až 1648) byl Tišnov sužován "durchcuky" - průtahy vojsk, často vyžadujícími "brandsteuer" či

Prapůvodní sedlačení nebylo jediným zdrojem obživy lidu středověkého Tišnova, byla to také řemesla, obchod a především vaření piva a vinopalnictví,

Nejstarší krčmou v Tišnově byla "Taberna". Stávala v místech nynějšího hotelu Květnice.

Starý měšťanský právovárečný dům č. 82 na Klášterské ulici nese staré pojmenování "Peklo" či "Na pekle". Počátkem 17.

Právo hrdelní při městě Tišnově bylo podmíněno rozhodnutím vyššího hrdelního soudu v Brně.

Všeobecně řečeno, až do polovice století sedmnáctého obyvatelé naších zemí neměli ustálených jmen rodinných a užívalo se v osobním i úředním styku

V rodě Linhartů je zaznamenáno několik generací lazebníků a vynikajících chirurgů. V poměrně sporadických záznamech matrik nachází

Radnice v Tišnově bývala původně dřevěná, až v roce 1771 byla vystavěna z kamene.

Stránky