Čtení o starém Tišnově

Kolem svátku sv. Jiří scházeli se již od pradávna majitelé tišnovských gruntů k volbě obecního úřadu, jehož povinností bylo zastáv

Současně se zrušením kláštera roku 1782 nastolili si Tišnovští "svobodu" podle svého nejlepšího cechovního přesvědčení.

V tomto osudovém roce žilo si naše městečko celkem idylicky. Po nějakém revolučním ruchu tu nebylo ani potuchy.

Staré tišnovské spolky

Jedním z nejstarších spolků v Tišnově byl spolek střelecký, který se utvořil již v roce 1838.

Onoho pohnutého roku 1866 vzpomněl předklášterský farář ve své farní kronice zajímavým rýmováním:

"Eis, Maus, Preus und Scheiss!"

Od roku 1804 bylo zřízeno poštovní spojení Tišnova s Brnem dostavníkem, po tišnovsku řečeno "štelvógnem".

Stránky