MAP II - PS + Vzdělávání

MAP II - Pracovní skupiny a vzdělávání

 

Povinné pracovní skupiny:

  • Rovné příležitosti
  • Čtenářská gramotnost
  • Matematická gramotnost
  • Financování

Volitelná pracovní skupina Oborová:

Podle tématu: Odpovědná škola, Cizí jazyky (CLIL), Polytechnika + Enviromentální výchova, Kariérové poradenství + Podnikavost, Regionální identita, Výchova k demokracii, ITC
Podle oboru: Ředitelé škol, Zřizovatelé, Výchovní a kariérní poradci, Vedoucí předmětových komisí, KPŠ a Školské rady, Družiny a školní kluby, Kuchařky

 

Uskutečněné aktivity:

05.02.2019 proběhlo 4. setkání pracovní skupiny Financování

17.01.2019 proběhlo 4. setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

17.01.2019 proběhlo vzdělávání pro učitele MŠ a ZŠ a všechny ve vzdělávání, kteří chtějí rozvíjet čtenářskou gramotnost dětí a žáků na téma Čtenářská gramotnost

14.01.2019 proběhlo 2. setkání oborové pracovní skupiny Ředitelé škol – Šablony do škol I a II – sdílení zkušeností

10.01.2019 proběhlo 3. setkání pracovní skupiny Rovné příležitosti

08.01.2019 proběhlo vzdělávání pro ředitele škol, pedagogy a vychovatele školních družin na téma Legislativní odpoledne

 

13.12.2018 proběhlo vzdělávání pro ředitele škol, pedagogy a zástupce zájmového a neformálního vzdělávání na téma Komunikace a prezentace

13.12.2018 proběhl Workshop Řídícího výboru

04.12.2018 proběhlo 1. setkání oborové pracovní skupiny Cizí jazyky

26.11.2018 proběhlo 2. setkání pracovní skupiny Matematická gramotnost

26.11.2018 proběhlo vzdělávání pro pedagogy na téma Hejného matematika

22.11.2018 proběhlo 3. setkání pracovní skupiny Financování

13.11.2018 proběhlo vzdělávání pro rodiče a žáky 9. tříd na téma Kariérové poradenství pro rodiče

07.11.2018 proběhlo 2. setkání pracovní skupiny Rovné příležitosti

07.11.2018 proběhlo vzdělávání pro pedagogy na téma Školní zralost

24.10.2018 proběhlo 1. setkání oborové pracovní skupina Ředitelé škol s Ligou lidských práv na téma Mentoring pro vedoucí pracovníky škol

24.10.2018 proběhlo setkání s Peterem Urbancem, předním evropským motivátorem a koučem

18.10.2018 proběhlo 3. setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

18.10.2018 proběhlo vzdělávání pro pedagogy na téma Jak snadno a správně vyučovat geometrii na 1. stupni, metodicko-praktický kurz pro výuku geometrie ve 3-5 ročníku (2. část), uspořádal MAP Tišnovsko společně se Spolkem pro zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti

15.10.2018 proběhlo 2. setkání pracovní skupiny Financování

15.10.2018 proběhlo vzdělávání pro pedagogy a zástupce zájmového a neformálního vzdělávání na téma Tablet jako nástroj v pedagogické praxi

10.10.2018 proběhlo 1. setkání oborové pracovní skupiny Kariéroví poradci ze ZŠ v závodě Siemens Drásov Electric Machines s.r.o.

10.10.2018 proběhlo vzdělávání pro pedagogy na téma Jak snadno a správně vyučovat geometrii na 1. stupni, metodicko-praktický kurz pro výuku geometrie ve 3-5 ročníku (1. část), uspořádal MAP Tišnovsko společně se Spolkem pro zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti

4.10.2018 proběhlo vzdělávání  pro pedagogy na téma Prvouka činnostně ve 2. ročníku, uspořádal MAP Tišnovsko společně s Tvořivou školou

20.09.2018 proběhlo 1. setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost a současně proběhlo společné setkání všech pracovních skupin Rovné příležitosti (1), Čtenářská gramotnost (2), Matematická gramotnost (1), Financování (1)

20.9.2018 proběhlo vzdělávání  pro pedagogy a zástupce zájmového a neformálního vzdělávání na téma Čtením a psaním ke kritickému myšlení

18.9.2018 proběhlo vzdělávání pro pedagogy na téma Přípravná početní cvičení, uspořádal MAP Tišnovsko společně s Tvořivou školou

29.08.2018 proběhlo 1. setkání pracovní skupiny Školní družiny a kluby

 

Dokumenty 2018