Pracovní skupiny

 

Příprava MAP

15.9.2015 od 14.00 do 16.00 proběhla na radnici v Tišnově schůzka s MAP vzdělávání pro zřizovatele i ředitele škol celého ORP Tišnov 

Pracovní skupiny budou řešit danou oblast (opatření) MAP ORP Tišnova. Předpokládaný počet skupin jsou 3 – počítá se se zařazením 3 povinných opatření a 1 dalšího opatření. Členové skupiny budou odborníci pro danou oblast.

 

Opatření:

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základních školách

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

4. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i  EVVO);

 

Pracovní skupiny

1. ředitelé škol (ředitelé, zástupci, učitelé)

První jednání pracovní skupiny ředitelů škol proběhlo 30.8.2016 od 9.00 do 15.00 v sále pod kinem v Tišnově
25.10.2016 proběhlo druhé setkání pracovní skupiny zástupců škol 13.00-17.00
03.11.- 11.11.2016 – dotazník (pro upřesnění Strategického rámce)
28.11.2016 proběhlo třetí setkání pracovní skupiny zástupců škol 13.00-16.00
13.12.2016 proběhlo čtvrté setkání pracovní skupiny zástupců škol 13.00-15.00
01.02.2017 proběhlo páté setkání pracovní skupiny zástupců škol 14.00-17.00
28.03.2017 proběhlo setkání zástupců škol a neformálního a zájmového vzdělávání (13.00 – 16.00)
04.05.2017 proběhl veletrh aktivit spolupráce škol a neformálního a zájmového vzdělávání
25.09.2017 proběhlo setkání zástupců škol a zřizovatelů (14.00 – 17.00)
25.10.2017 proběhlo setkání zástupců škol a zájmového a neformálního vzdělávání - Čtenářská gramotnost (14.00-17.00) foto1, foto2, foto3, foto4
29.11.2017 proběhla prezentace a následný workshop – Feuersteinova metoda v teorii a praxi foto1, foto2, foto3
18.1.2018 proběhlo setkání pracovní skupiny zástupců škol a zájmového a neformálního vzdělávání na téma Zdravá škola v pohybu foto1, foto2
15.2.2018 proběhlo setkání pracovní skupina zástupců škol a zájmového a neformálního vzdělávání na téma Zdravé stravování foto 1, foto 2
14.03.2018 se uskutečnila pracovní skupina zástupců škol a zřizovatelů na téma Hodnocení škol (12.00 - 15.30), foto 1, foto 2
18.04.2018 se uskutečnila pracovní skupina zástupců škol – vychovatelů družin a zájmového a neformálního vzdělávání na téma Činnost školních družin (16.00 - 18.30)

 

2. zřizovatelé škol

První setkání pracovní skupiny zřizovatelů - 2.polovina září setkání s DSO Tišnovsko
Prezentace ze setkání na DSO Tišnovsko 27.9.2016
První setkání pracovní skupiny zřizovatelů škol proběhlo 21.11.2016 od 15.00 do 17.00 v sále pod kinem v Tišnově
01.02.2017 proběhlo druhé setkání pracovní skupiny zřizovatelů škol 14.00-17.00
25.09.2017 proběhlo setkání zástupců škol a zřizovatelů (14.00 – 17.00)
14.03.2018 se uskutečnila pracovní skupina zástupců škol a zřizovatelů na téma Hodnocení škol (12.00 - 15.30), foto viz ředitelé škol

 

3. zástupci neformálního a zájmového vzdělávání

První setkání pracovní skupiny neformálního a zájmového vzdělávání proběhlo 20.9.2016 od 15.00 do 17.00 v sále pod kinem v Tišnově
3.11.- 11.11.2016 – dotazník (pro upřesnění Strategického rámce)
28.11.2016 proběhlo druhé setkání prac. skupiny neformálního a zájmového vzdělávání 15.00-17.00
13.12.2016 proběhlo třetí setkání prac. skupiny neformálního a zájmového vzdělávání 15.00-17.00
28.03.2017 proběhlo setkání zástupců škol a neformálního a zájmového vzdělávání (13.00 – 16.00)
25.10.2017 proběhlo setkání zástupců škol a zájmového a neformálního vzdělávání - Čtenářská gramotnost (14.00-17.00) foto viz. ředitelé škol
29.11.2017 proběhla prezentace a následný workshop – Feuersteinova metoda v teorii a praxi, foto viz ředitelé škol
18.1.2018 proběhlo setkání pracovní skupiny zástupců škol a zájmového a neformálního vzdělávání na téma Zdravá škola v pohybu, foto viz ředitelé škol
15.2.2018 proběhlo setkání pracovní skupina zástupců škol a zájmového a neformálního vzdělávání na téma Zdravé stravování, foto viz ředitelé škol
18.04.2018 se uskutečnila pracovní skupina zástupců škol – vychovatelů družin a zájmového a neformálního vzdělávání na téma Činnost školních družin (16.00 - 18.30)

 

4. zástupci KPŠ a školských rad - rodiče

První setkání pracovní skupiny rodičů proběhlo 18.04.2017 od 15.00 do 17.00 v sále pod kinem v Tišnově

Video: "Jak funguje spolupráce rodičů a školy" - https://www.youtube.com/watch?v=8l7mesUwfDA

13.06.2017 proběhlo 2. setkání rodičů škol 

 

Dokumenty 2016,2017