Příroda

Specifika Tišnovska

Příroda Tišnova a jeho okolí je v mnohých svých rysech velmi zajímavá a krásná. Její pestrost je podmíněna zajímavou geografickou

Přírodní památka Květnice

Květnatost Tišnovska symbolizuje již svým názvem Květnice, tyčící se hned nad městem.

Klucanina

Proti Květnici, na východní straně Tišnova, se zvedá zalesněn

Svratka

Obdobně jako čára života brázdí lidskou dlaň, protíná krajinu Tišnovska řeka Svratka.

Další přírodní zajímavosti

Kromě přírodní památky Květnice a památných stromů je v bezprostředním okolí Tišnova řada menších území s cennou přírodou, která si rovněž zasluhují nejen pozornost, ale i určitý stupeń ochrany. Podle zákona č.114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny jsou takové části krajiny registrovány jako významné krajinné prvky.