Správní obvod

Správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov (dále jen ORP Tišnov) se nachází v severozápadní části Jihomoravského kraje. Z hlediska počtu obyvatel (29 491 z roku 2011) zaujímá ORP Tišnov 13. místo a z hlediska rozlohy (34 253 ha) 12. místo mezi 21 ORP nacházejícími se na území Jihomoravského kraje. Ze severovýchodu správní obvod ORP Tišnov sousedí s ORP Boskovice, z východu s ORP Blansko, z jihovýchodu sousedí s ORP Kuřim a z jihu s ORP Rosice. Jedná se o ORP spadající do Jihomoravského kraje. Ze západní strany sousedí ORP Tišnov s Krajem Vysočina, resp. z jihozápadní strany s ORP Velké Meziříčí a ze severozápadní strany s ORP Bystřice nad Pernštejnem.

Samotný správní obvod ORP Tišnov je tvořen 59 obcemi: