Umění

(14.6.1907 Svatoslav - 17.8.1970 Tišnov), zasloužilý umělec, režisér brněnské opery, profesor Janáčkovy akademie muzických umění.

(25.9.1868 Chudenice u Klatov - 10.1.1950 Praha), režisér, dramatik, básník, šéf činohry Národního divadla v Praze, národní umělec.

(6.3.1909 Nedvědice - 19.9.1983 Tišnov), učitel, malíř. Patřil k nejvýraznějším výtvarníkům Tišnovska. Byl členem spolku Aleš v Brně.

(30.7.1946 - 6.2.1981 Praha), akad. malíř, syn Zdeňky a Emanuala Ranných. Vystudoval AVU v Praze, kde byl žákem prof. Jiroudka.

(nar. 29.12.1913 Čuprija v Srbsku), akademický malíř a grafik, pochází ze selského rodu ze Štěpánovic u Tišnova, kde po celý život žije.

(17.5.1919 Vohančice - 4.5.1990), talentovaná malířka , choť akad. malíře Emanuela Ranného.

(13.1.1922 Brno - 7.7.1988), malíř, člen skupiny 42. Vystudoval Školu uměleckých řemesel, od počátku 70.

(15.2.1882 - 24.3.1958 Štěpánovice), sochař, žák Stanislava Suchardy a Celdy Kloučka na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a ateliéru Josefa Václava

(12.10.1911 Zlatkov - 14.4.1984), akademický malíř, zasloužilý umělec. Působil v Nedvědici (učitel a ředitel školy), kde je i pochován.

(17.2.1893 Boskovice - 26.9.1972 Tišnov), profesor tišnovského gymnázia, ředitel Moravské galerie v Brně, amatérský malíř, jeden ze zakladatelů Pod

Stránky