Sociální služby

Adresa: 
Králova 1742
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
549 410 301
Adresa: 
Purkyňova 1685
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
549 410 200, 549 410 205
Adresa: 
Ráboňova 116
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
534 008 133

Další sociální služby

Pečovatelská služba CSS Tišnov, p.o. 549 410 310, 549 410 312
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením CSS Tišnov, p.o. 549 410 310, 549 410 312
Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov 534 008 134, 739 389 132
Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov 549 410 779, 739 389 132
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov Oblastní charity Tišnov 739 247 942, 739 389 198
Chráněné bydlení Skryje Oblastní charity Tišnov 534 008 340, 734 860 771
Sociální rehabilitace Skryje Oblastní charity Tišnov 534 008 340, 734 860 771
Odborné sociální poradenství Poradna Porta Oblastní charity Tišnov 534 008 134, 739 389 132
Pečovatelská služba městyse Lomnice 549 450 106
Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Předklášteří 549 439 613, 731 508 557, 727 851 456
Domov pro seniory – Domov sv. Alžběty 549 411 526, 604 812 871
Terénní program IQ Roma servis 533 424 096, 774 224 510
Raná péče – Centrum pro dětský sluch Tamtam 733 181 497
Raná péče – Středisko rané péče SPRP Brno (zrakově postižené děti) 541 236 743, 777 234 034
Raná péče – Poradna rané péče DOREA (děti s mentálním a kombinovaným postižením) 734 862 310
Raná péče – DOTYK II. (autistické děti) 773 098 779
Sociální rehabilitace – DOTYK II. (osoby s duševním onemocněním) 603 865 226
Osobní asistence – APLA JM, o.s. (osoby s autismem) 775 199 801, 548 220 345