Kontakty

Odbor životního prostředí MěÚ Tišnov http://www.tisnov.cz/urad/mestsky-urad#OZP
Komise životního prostředí Rady města Tišnova http://www.tisnov.cz/urad/organizacni-struktura/zastupitelstvo-rada-mesta/komise-rady/komise-zivotniho-prostredi
Odbor správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov http://www.tisnov.cz/urad/mestsky-urad#OSMKS