Památné stromy

 

 

Borovice u vily Franke

Borovice černá (Pinus nigra)

  • Skupina 2 památných stromů vyhlášena v roce 2004 Městským úřadem Tišnov, odborem životního prostředí.
Dub letní v areálu nemocnice

Dub letní (Quercus robur)

  • Vyhlášen za památný strom v roce 2008 Městským úřadem Tišnov, odborem životního prostředí.
Jeníkova hruška

Hrušeň obecná (Pyrus communis)

  • Vyhlášena za památný strom v roce 2008 Městským úřadem Tišnov, odborem životního prostředí.
Lípa u Železného

Lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)

  • Vyhlášena za památný strom v roce 1978 Okresním národním výborem Brno-venkov.
Lipové stromořadí Na Hrádku

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.), lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)

  • Stromořadí je vyhlášeno v roce 2004 Městským úřadem Tišnov podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Lipové stromořadí v Tišnově

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.), lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.)

  • Lipová alej byla vyhlášena v roce 1978 Okresním národním výborem Brno-venkov