Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna vznikla v Tišnově už v roce 1884 a s výjimkou krátkého období během I. světové války, kdy byla knihovna uzavřena a uložena do depozitáře, funguje bez přerušení dodnes. Od svého založení byla knihovna obecní, od roku 1961 přešla pod Okresní knihovnu Brno-venkov. V roce 2003, s rozpadem okresů, přešla pod nového zřizovatele a stala se organizační složkou Města Tišnova.

V současné době je sídlo knihovny v Jamborově domě na ulici Brněnská, kde je umístěno oddělení pro dospělé i dětské čtenáře. Městská knihovna má knižní fond, který čítá téměř 40 000 knih a množství časopisů. Zaregistrováno je víc než 3000 čtenářů, z toho přes 900 čtenářů je mladších 15 let. Kontakt se čtenářem ovšem nespočívá v pouhém půjčování knih, jeho součástí je poskytování služeb v oblasti informací, vzdělávání a kultury. Samozřejmostí je možnost práce na počítači, včetně připojení na internet a tisku a kopírování dokumentů. Díky zavedenému knihovnickému systému si mohou čtenáři navíc z pohodlí domova prohlédnout katalog, knihu si rezervovat nebo prodloužit její výpůjční lhůtu.

Knihovna dlouhodobě úzce spolupracuje s tišnovskými školami a školkami, a pořádá pro děti různé zábavné a vzdělávací akce (besedy, přednášky, soutěže). Díky tomu, že se knihovna věnuje čtenářům systematicky a ve více rovinách, se jí daří udržovat již několik let počet čtenářů a výpůjček na velmi vysoké úrovni.

 

Adresa: 
Brněnská 475
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
549 121 001-5