Městská policie Tišnov

Městská policie Tišnov

Hlavní činností MP Tišnov je dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území našeho města, dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a činí opatření k nápravě, podílí se na prevenci kriminality, dohlíží nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích apod.

Ze zákona má MP Tišnov působnost v rozsahu územní působnosti města Tišnova.

Adresa: 
Radniční 14
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
666 19
Telefon: 
603 577 252